Print this post Print this post

Úpadek a pád Muammara Kaddáfího

602 words

English original here

Plukovník Muammar Kaddáfí vládl Libyi po 42 let. K moci se dostal skrze vojenský puč, vedený proti libyjskému králi Idrisovi, který byl de facto loutkou mezinárodního kapitálu, zajišťujíc vykořisťování ropného bohatství země ve prospěch zahraničních ropných společností na úkor libyjského lidu.

Kaddáfí přinutil ropné společnosti sdílet své bohatství s libyjským lidem. Financoval školy, nemocnice a infrastrukturu. Gramotnost, zdravotnictví a střední délka života stoupaly. Nechtěl ovšem, aby Libyjci zlenivěli a zkorumpovatěli jako občané států Perského zálivu. Neustále Libyjcům připomínal, že jednoho dne ropa dojde a budou tak muset pracovat, aby se stali soběstačnými.

Kaddáfí se zdál většině Žápaďáků praštěný, ale jeho politická filosofie a činy byly ve skutečnosti dost konzistentní: odmítal homogenizaci modernity. Jak kapitalismus tak komunismus viděl stejně v jejich materialismus a globalismu. Obhajoval třetí cestu, ve které tradiční formy života, jenž jsou nevymýtitelně plurální a specifické, mohou modernitu selektivně přijmout. Financoval národně osvobozenecké skupiny jako PLO a IRA. Podporoval antiglobalistická hnutí a vůdce jako Hugo Chaveze. Užíval si provokování Spojených států a po pádu SSSR udělal vše co mohl, aby zmařil vznik naprosto unipolárního pax Americana. Byl tak nacionalistický, jak jen vůdce vyznávající universalistické náboženství být může.

Kaddáfí spáchal mnoho zločinů, dopřával si množství drahých hloupostí a měl hrozný vkus.

Ale možná by Libye žila v míru a nebyla by v ruinách, a Kaddáfí sám by snad byl naživu a stále ve vedení, kdyby neudělal jednu fatální chybu: nerozhodl se hrát Americe na ruku. Po 9. září se Spojenými státy sdílel informace o Al-Káidě. Souhlasil opustit od výzkumu atomových zbraní, i přesto, že hrozba atomu je jedinou možností jak si v dnešním světě může jakákoli země zajistit nezávislost. Jménem Spojených států a VB mučil muslimy, aby Západ  mohl se svým typickým anglo-talmudickým pokrytectvím i nadále udržet svou přetvářku legality.

O Condoleeze Riceové mluvil jako o “Leeza, Leeza, Leeza,” a přísahal, že “ji miluje,” jako by byl kadeřník fascinovaný celebritami a ne hlava státu. Možná se snažil dostat do Inside Edition. Aspoň co já vím, nikdy nebyl hostem v Saturday Night Live nebo u Oprah.

Kaddáfí byl po celou svou vládu milován i obáván. Byl milován, protože zvýšil blahobyt svého lidu a díky svému výstřednímu charisma. Byl obáván kvůli svému krutému vypořádávání se se svými nepřáteli. Člověk si může udržet moc, je-li obáván. Vlastně to může i ku pomoci. Nikdo však nemůže vládnout, je-li ním pohrdáno. A podbízením se Americe, Kaddáfího lid svým vůdcem začal pohrdat.

Stáním se americkou děvkou si mohl Kaddáfí kompenzovat ztrátu vážnosti u svého lidu, získal by-li věrného přítele a stabilního spojence. Ale Amerika není schopna takového přátelství. Samozřejmě, všechny spojenectví by měly sloužit vlastním zájmům všech zúčastněných stran. Ale Americe je dán infantilní záchvat moralistického nadšení, který trumfuje vše a upřednostňuje vlastní zájmy. Američtí vůdci skutečně téhle kravině věří.

Takže, když byl arabský svět ve stavu nervového vzrušení z “demokracie” a “změny” a svrhávání “diktátorů”, všechny výpočty národního zájmu, veškeré skutečnosti o vyhlídkách demokracie v arabských zemích, dokonce i ultimátní dobro (jmenovitě zájmy Izraele), bylo vyhozeno oknem. Kaddáfí musel ustoupit moralizování liberálů a jejich bombám.

Nevím, jestli Kaddáfí někdy litoval otevření se “Západu,” ale jeho odpor až do konce ho v mých očích téměř vykoupil.

Lekce snad byla pro ostatní arabské vůdce, kteří jsou terčem stejných sil jasná: člověk si může dovolit být obáván a nenáviděn, ale nikdy nemůže riskovat, že v očích jeho lidu jím bude pohrdáno kvůli tomu, že vyhledal přátelství u Spojených států. Spojené státy jsou vrtkavým a bezcenným přítelem, nehodné ke zradě vůči vlastnímu lidu. Jedinou cestou k bezpečí na tomto světě zůstává Severní Korea a Írán. Odstrašování atomem je jedinou zárukou svrchovanosti, která nám na této planetě zbyla.

Source: http://radicalrevival.wordpress.com/2011/10/24/greg-johnson-upadek-a-pad-muammara-kaddafiho/

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance