Tag Archives: in Estonian

Print this post Print this post

Pöördumise psühholoogia

William Blake, "The Conversion of Saul"

William Blake, „Sauluse pöördumine“

1,665  words

English original here

Kuidas me teeme inimestest valged rahvuslased? Vastamiseks tuleb meil endalt küsida, kuidas meist said rahvuslased, ja aidata teistel sama teed käia. Kõige loomulikum meetod on jagada teavet, mis tegi meist rahvuslased: teavet bioloogilistest rassierinevustest, mitmekesisuse probleemidest, süstemaatilisest valgete diskrimineerimisest ja halvustamisest, Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Enneaegne populism

organize1,428 words

English original here

William Pierce’i artikkel „Skinheadid ja seadus“ on kasulik lähtepunkt arutamaks olulist probleemi valgete rahvusliku liikumisega, probleemi, mida ma kutsun enneaegseks populismiks.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Mõtisklusi Carl Schmitti „Poliitilise mõiste“ üle

Carl Schmitt, 1888–1985

Carl Schmitt, 1888–1985

1,666 words

English original here

„Miks me ei saa kõik sõbrad olla?“ – Rodney King

Carl Schmitti lühike raamat „Poliitilise mõiste“ („Der Begriff des Politischen“, 1932 [eesti keeles 2002]) on üks 20. sajandi poliitilise filosoofia kõige olulisemaid teoseid.

„Poliitilise mõiste“ sihib poliitika kaitsmisele poliitika kaotamise utopistliku kire eest. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Vägivallast

cainkillingabel2,290 words

English original here

Autori märkus:

Järgnev essee on ümber töötatud kahest varasemast esseest avaldamiseks mu peagi ilmuvas raamatus New Right vs. Old Right („Uus ja vana parempoolsus“). See võiks käia koos mu hiljutise esseega „Enneaegne populism“.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Rassiline tsiviilreligioon

civilreligion1,149 words

English original here

Siinkohal defineerin ma religiooni kui pühaduse austamise ühiskondlikku praktikat. Pühaduse all ei mõtle ma tingimata Jumalat, jumalaid või teisi üleloomulikke olendeid, olgu immanentseid või transtsendentseid. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Valge rahvuslus ja juudi rahvuslus

muslim2,059 words

English original here

Guillaume Faye’ kõne 2006. aasta American Renaissance’i konverentsil oli sündmusterohke. Enamik teab kurikuulsat Michael Harti intsidenti.[1] Minu jaoks aga juhtus Faye’ kõne ajal midagi palju tähendusrikkamat, midagi, mis hiljem tabas mind ilmutusliku jõuga.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Uus ja vana parempoolsus

NewRightOldRight1crop2,323 words

English original here

Mis on Põhja-Ameerika uusparempoolsuses „uut“ ja kuidas see suhestub „vana parempoolsusega“?

Enne, kui sellele küsimusele vastata, pean ma selgitama, mis on vanal parempoolsusel ja uusparempoolsusel ühist ning mis eristab neid tänasest võltsparempoolsusest – kaasaegsetest paremtsentristlikest erakondadest ja kõigist klassikalise liberalismi vormidest.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Metapoliitika ja okultne sõda

Silence_Odilon-Redon_sm4,494 words

English original: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4

1897. aastal ennustas Robert Lewis Dabney võitu naiste valimisõigusele, lähtudes ainsa sellele vastu seisnud jõu – põhjaosariikide konservatismi – ajaloost ja olemusest:

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Responses
 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance