Tag Archives: in Norwegian

Print this post Print this post

“Je ne suis pas Charlie”
(Norwegian Translation)

charlie-hebdo-une-14309_w10001,081 words

English original here

I likhet med nesten alle andre som kommenterer Charlie Hebdo-massakren, vet jeg knapt noe om tidsskriftet bortsett fra den oppmerksomheten det har fått etter dette. Ut ifra det jeg kan forstå, virker det til å ha som hovedfokus satiriske tegneserier av en heller grov og ikke spesielt morsom art. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

En frivillig død sine årsaker

gaul415 words

Oversatt av anonym

English version here

Jeg er frisk i kropp og sjel, og jeg er fylt av kjærlighet til min kone og mine barn. Jeg elsker livet og forventer ingenting bortenfor dette, foruten det evige livet til min rase og mitt sinn. Likevel, i mitt livs skumringstid, der vi står ansikt til ansikt mot enorme farer mot mitt franske og europeiske hjemland, føler jeg det som min plikt å handle så lenge jeg fortsatt har styrken til dette. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | Comments closed
Print this post Print this post

Noen tanker omkring Hitler

09hitler1,664 words

English original here

“Hitler” som multikulturalist-propaganda

Argumentet som fremmes av enkelte rasebevisste nasjonalister, om at ethvert forsvar for Adolf Hitler, i lys av den fiendtlighet og sågar vemmelse som navnet hans nå vekker, risikerer å fremmedgjøre alminnelige hvite folk er ved første øyekast plausibelt og fortjener å bli tatt på alvor. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Paulus frå Tarsus, elder Kristendom og Jødedom

3,575 words

Translation anonymous

English original here

Um det er eitt faktum som ikkje kan unngå å gjera inntrykk på alle personar som seriøst studerar historien til kristendomen, so er det det nesten komplette fråveret av dokument um den mannen som den store internasjonale religionen ber namnet til, nemleg Jesus Kristus. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Kvinna mot Tidi:
Minneskrift i Anledning Savitri Devi sin 100. Gebursdag

3,156 words

Trans. anonymous

English original here

Savitri Devi var filosof, religiøs tenkjar, og ein utrøytteleg aktivist på vegne av nasjonalsosialismen, indoeuropeisk heidenskap, vegetarianisme, dyrevern og djup økologi. Ho dreiv óg so smått med spionasje og skriving av fiksjon. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance