Tag Archives: in Dutch

Print this post Print this post

De Mythen Waarnaar Wij Leven

Franz von Stuck, Sisyphus

4,024 words

Vertaald door Otharus; English original: here

Noot van de redacteur:

Wat volgt is de tekst van een toespraak die dhr. Costello hield voor een kleine groep not-fully-red-pilled nieuwelingen. – Greg Johnson

Men vroeg mij aandacht te besteden aan de vraag, “wat is de leidende mythe van de moderne tijd?” Om deze vraag te beantwoorden, moeten we onderscheid maken tussen twee betekenissen van het woord “mythe”. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Raciale burgerreligie

civilreligion1,525 words

Vertaald door Otharus; English original here

Voor dit betoog definieer ik religie als het gemeenschappelijk in ere houden van het heilige. Het heilige hoeft niet te verwijzen naar een God, goden of andere opperwezens, immanent of transcendent. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Aan een aarzelende bruidegom

9fahrenkrog1,611 words

Vertaald door Otharus; English original here

Beste X,

Na ons gesprek van onlangs, heb ik besloten enkele van mijn argumenten op te schrijven. Toen bedacht ik me, dat jouw vragen en zorgen waarschijnlijk worden gedeeld door veel van je blanke generatiegenoten. Zo besloot ik er een “open brief” van te maken.

Zoals veel jonge, rasbewuste blanke mannen, geloof je dat het belangrijk is om het demografisch verval van ons ras te tegen te gaan. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Response
Print this post Print this post

Libertarisme omvergeworpen

1,224 words

Statue-of-Liberty-Buried-Under-Desert-Sand-110724Vertaald door Otharus; English original here

Noot van de auteur:

Dit is de voordracht die ik hield bij “the London Forum” op 3 oktober 2015. Ik wil Jez Turner, zijn team en hun trouwe publiek bedanken voor het mogelijk maken deze voordracht.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Christendom & Europese Identiteit

4,298 words

Saint George and the Dragon, Stockholm Cathedral

Saint George and the Dragon, Stockholm Cathedral

Vertaald door Otharus; English original here and here

Opmerking van de auteur:

De volgende tekst is mijn openingstoespraak voor een debat met Jonas de Geer over christendom en Europees herstel, gehouden in Stockholm, Zweden, op zaterdag 18 april 2015. Mijn daarop volgende stellingnames waren onvoorbereid. Het debat werd vastgelegd en kan worden beluisterd op YouTube hier. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance