Tag Archives: in Finnish

Print this post Print this post

Sovittamattomat eroavuudet

952 words

Translated by Timo Hännikäinen

English original here

Mustan ja valkoisen Amerikan täytyy lähteä eri teille. Tarvitsemme rodullisen avioeron. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Valkoisuus

2,476  words

Suomentanut Timo Hännikäinen; English original here

Yksi ilmeinen tapa hyökätä valkoista nationalismia vastaan on väittää, että itse valkoisuuden käsite on ongelmallinen. Käsittelen nyt neljää sellaista vastaväitettä. Ensiksi, valkoisuuden käsitettä pidetään poliittisesti tarpeettomana. Toiseksi, valkoisuuden oletetaan kumoavan etnisen identiteetin. Kolmanneksi, valkoisuuden väitetään olevan sosiaalinen konstruktio, ei luonnollinen kategoria. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Eurooppalainen taisteluhenki

1,269 words

Suomentanut Timo Hännikäinen, English original here

Puhe Awakening-konferenssissa Helsingissä 8.4.2018

Laulaos, oi runotar, viha Peleun poian Akhilleun / turmiokas, mi akhaijeja löi lukemattomin tuskin, monta mi Hadeen luo väkivoipaa sielua syöksi / sankarien, heist’ itsestään teki koirien riistan, / lintujen eineen”. Näin alkaa Homeroksen Ilias, länsimaisen sivilisaation ensimmäinen kirja. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Aatteen Mies

islamic-brainwashing-260x191764 words

Suomentanut Jukka Hakola

English original here

Yksi mielenkiintoinen sivujuonne Bostonin maratonin tragediassa on Tamerlan Tsarnaevin vaimon, Katherine Russellin tarina. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Militantti ateismi ja uusi kritiikin kulttuuri

lion-and-the-lamb-300x2041,304 words

Suomentanut Jukka Hakola

English original here

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Eurooppa ja eurooppalaisuus

1453746 words

Somentanut Markku Siira

English version here

Mikä on Eurooppa? Mikä on eurooppalainen?

Geopoliittisesta ja historiallisesta näkökulmasta katsoen Eurooppaa määrittävät sen rajat. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Syyt vapaaehtoiseen kuolemaan

gaul258 words

Suomentanut Timo Hännikäinen

English version here

Olen terve niin ruumiiltani kuin sielultani, ja rakastan suuresti vaimoani ja lapsiani. Rakastan elämää enkä odota mitään sen jälkeen, paitsi kenties rotuni ja ajatusteni säilymistä. Elämäni iltapuolella ja ranskalaista ja eurooppalaista kotimaatani uhkaavien suunnattomien vaarojen edessä tunnen kuitenkin velvollisuudekseni toimia niin kauan kuin minulla on vielä voimia jäljellä. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Avioliittolain vastustajat & Heidegger

Venner2315 words

Suomentanut Timo Hännikäinen

English version here

Uuden avioliittolain vastustajat huutavat julki kärsimättömyyttään ja raivoaan. Jos huono laki säädetään, se voidaan aina kumota.

Luin juuri erään algerialaisen bloginpitäjän kirjoitusta. ”Oli miten oli”, hän sanoi, ”viidessätoista vuodessa islamistit nousevat valtaan ranskassa ja mitätöivät tämän lain.” Eivät varmastikaan miellyttääkseen meitä, vaan koska se on Sharian vastainen.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Anarkofasismi

McNeillFasces874 words

Suomentanut Siegfried Adlercreutz

English original here

Jos yhteiskunta lakkauttaa kaiken seikkailun, ainoaksi seikkailuksi jää yhteiskunnan lakkauttaminen.

(Situationistien seinäkirjoitus toukokuussa 1968.)

Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Yhdistä itsesi ääriainekseen

Graphic by Harold Arthur McNeill

Graphic by Harold Arthur McNeill

680 words

Suomentanut Jukka Hakola

English original here

On olemassa katkeamispiste – jotkut saavuttavat sen myöhemmin kuin toiset – jonka jälkeen yksilöä ohjaava moraalinen kompassi tekee aidon pesäeron valtavirran yhteiskunnallisiin normeihin. Suhteeni statukseen ja arvostukseen on aikaa sitten vapautunut noista normeista, ja tänään vaikutan pienessä ja kieltämättä vaikutusvallattomassa yhteisössä, joka koostuu heimo- ja traditionalistiveljistä.  Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment
Print this post Print this post

Scientific American rodun todellisuudesta

1,543 words

English original here

Rodun tieteellinen tutkimus on tienhaarassa. Ihmisen genomin kartoituksen myötä tiedemiehet tietävät enemmän rodusta ja rodullisista eroista kuin koskaan ennen. Mutta yhteiskunnan investoidessa enemmän ja enemmän rodullisen tasavertaisuuden valheeseen, tiedemiehille käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi puhua näitä totuuksia. Read more …

Posted in North American New Right | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance