Print this post Print this post

Poslední slova Jukia Mišimy k příslušníkům Společenství štítu

473 words

Original English translation here.

Příslušníkům Tatenokai (Společenství štítu):

Mezi vámi vidím jak mnohé z těch, kdo s námi neochvějně jsou už od založení organizace, tak členy páté třídy, kteří jsou s námi teprve devět měsíců. Přesto jsme, alespoň co se mne týče, bez ohledu na míru vašich zkušeností či zapojení, všichni druhy, spojenými identitou přesahující věkové rozdíly a touhou směřovat ke společnému ideálu. Jak víte, s oblibou jsem zkoušel pevnost vašeho odhodlání příkrými slovy, veden snem, že se všichni členové jako jeden muž pozvednou v boji za spravedlivou věc, a tak uvedeme ideje naší organizace do praxe. Právě to bylo mým největším celoživotním snem. Aby se Japonsko mohlo navrátit ke své skutečné a pravé podstatě, musíme soustředit veškerou energii Tatenokai a dovést naši věc do konce.

Proto jsme všichni mužně a bez slůvka stížnosti snášeli namáhavý výcvik. Mezi dnešními mladými bych myslím jen stěží našel mnoho dalších, kteří by pro vznešené cíle s takovou vytrvalostí snášeli tělesnou námahu a strádání tak zdatně jako vy. Rozžehnáním se s prázdným řečněním a teoretizováním, typickým pro mladé levicové revolucionáře, ve prospěch mlčenlivého, promyšleného činu, jsme společně kráčeli po cestě válečníků. Až nastane čas, prokážeme skutečnou hodnotu našeho Tatenokai před zraky celého japonského národa.

Příhodný okamžik však bohužel nenastal. Příležitost povstat a jako jeden konat pro náš ideál minula. Pod pláštíkem prosperity a stability Japonsko den za dnem stále zřetelněji vykazuje rakovinné známky pozbývání – snad nezvratného – své duše, přesto všechno jsme nedokázali než z povzdáli nečinně přihlížet. V časech nejzoufaleji volajícím po našich činech nám osud neprojevil svou přízeň.

K demonstraci této neutuchající bolesti a hněvu činem malé skupinky našich členů s co možná nejmenšími obětmi, tak už zbývá jen jediná cesta, o níž jsem většině z vás nic neprozradil. V žádném případě jsem se tím na vás nemínil dopustit zrady. A byť se nyní život Společenství štítu uzavírá, jak bych se mohl rozhodnout k takovému činu, kdyby nebylo víry, že ideál hrstky zrodí ovoce pro budoucnost váš všech, kteří ve Společenství tak vyrostli? Rád bych, abyste o tom důkladně přemýšleli.

I kdyby Japonsko upadlo až na samé dno své dekadence, zůstanete poslední skupinkou mladých, která poznala ducha i výchovu válečníka. Až se svých ideálů vzdáte vy, Japonsko zahyne.

V průběhu let jsem myslel – a snažil se přetavit ve skutečnost – jen na to, jak vás naučit mužné hrdosti. Z hloubi srdce doufám, že nikdo z těch, kdo kdysi náleželi ke Společenství štítu, až do své smrti nezapomene, co to znamená slovo „Japonci“. To, co jste zde ve svém mládí získali, vám zůstane pokladem na celý život, jehož byste se nikdy neměli vzdát.

Tímto bych ještě jednou chtěl vyjádřit svou nejhlubší úctu k vašemu ušlechtilému ideálu a upřímnou vděčnost, že jsem s vámi mohl tuto dřinu a strádání sdílet.

At žije Jeho císařské Veličenstvo!

Jukio Mišima
Vůdce Tatenokai
Listopad, 45. rok Šówy

Translated into Czech by Délský Potápěč.

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance