Print this post Print this post

Kosmická shoda?

355_theresurrection319 words

English version here

Tento krátký text napsal Miguel Serrano 20. dubna 2003, kdy Velikonoční neděle připadla na výročí narození Adolfa Hitlera. Letos se tyto dva svátky opět překrývají. Převzato ze stránek Counter-Currents, do angličtiny přeložil Greg Johnson.

Hitler a Poslední avatár: 114. výročí narození Adolfa Hitlera

Valparaiso, Chile, 20. dubna 2003

Tři jsou dny nového „Božího přikázání“; stará Přikázání měla devět dní, devět dní, během kterých byl Wotan ukřižován na stromě Iggdrasilu, dny Hrůzy. V každém případě tři krát tři je devět, stejně jako číslo tři představuje tři alchymistické dny Vzkříšení: Nigredo, černý pátek, usmrcení Já Ukřižováním; Albedo, bílá sobota, příprava na vzkříšení v Hrobce; Rubedo, černá Velká neděle, Vzkříšení Wotana s Jeho rudým diamantovým, nezničitelným Tělem. Dnes se tyto tři dny překrývající s oslavou narození fyzického těla v Braunau na Innu, těla, které později v lesích nedaleko Lince přijme inkarnaci Avatára. Připomeňme, že pouze jednou za sto čtrnáct let připadlo narození Adolfa Hitlera právě na „Boží hod velikonoční,“ na oslavy svátku Ostary, které křesťané zvou Velikonoce. A přesto je tento „synchronismus“ tak definitivní a transcendentální, že musí mít význam, který nebyl hitleristy na celém světě doposud rozpoznán.

Během Albeda — v důsledku ukřižování a mýtické smrti Wotana v Nigredu — nastane možným Vzkříšení „Syna Člověka,“ jenž umožní návrat Avatára na Zemi v podobě Kalkiho, který započne poslední bitvu před a po zničení planety. A proto bude potřebovat pozemské tělo, předurčené Ho přijmout, naplnit Jeho dramatické poslání. A právě dnes, kdy výročí Jeho narození jako Adolfa Hitlera 20. dubna překvapivě připadá na Velkou neděli (angl.. Sun-Day, německy Sonn-Tag, den Slunce-otce Wotana), nás, několik šťastně zde přítomných, je nuceno si uvědomit, že se musíme připravit, abychom mohli čelit nastávajícím událostem, musíme se připravit cestu, na které si zasloužíme toto velké Mystérium a sílu pokračovat v boji až do konce, kde naplníme a dovršíme triumf našeho Führera, Posledního Avatára Wotana. Protože On je bez nás ničím a my jsme ničím bez Něho.

Heil Hitler! Sieg Heil!

Source: http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/miguel-serrano-kosmicka-shoda.html

 

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance