- Counter-Currents - https://counter-currents.com -

Kosmická shoda?

355_theresurrection [1]319 words

English version here [2]

Tento krátký text napsal Miguel Serrano 20. dubna 2003, kdy Velikonoční neděle připadla na výročí narození Adolfa Hitlera. Letos se tyto dva svátky opět překrývají. Převzato ze stránek Counter-Currents, do angličtiny přeložil Greg Johnson.

Hitler a Poslední avatár: 114. výročí narození Adolfa Hitlera

Valparaiso, Chile, 20. dubna 2003

Tři jsou dny nového „Božího přikázání“; stará Přikázání měla devět dní, devět dní, během kterých byl Wotan ukřižován na stromě Iggdrasilu, dny Hrůzy. V každém případě tři krát tři je devět, stejně jako číslo tři představuje tři alchymistické dny Vzkříšení: Nigredo, černý pátek, usmrcení Já Ukřižováním; Albedo, bílá sobota, příprava na vzkříšení v Hrobce; Rubedo, černá Velká neděle, Vzkříšení Wotana s Jeho rudým diamantovým, nezničitelným Tělem. Dnes se tyto tři dny překrývající s oslavou narození fyzického těla v Braunau na Innu, těla, které později v lesích nedaleko Lince přijme inkarnaci Avatára. Připomeňme, že pouze jednou za sto čtrnáct let připadlo narození Adolfa Hitlera právě na „Boží hod velikonoční,“ na oslavy svátku Ostary, které křesťané zvou Velikonoce. A přesto je tento „synchronismus“ tak definitivní a transcendentální, že musí mít význam, který nebyl hitleristy na celém světě doposud rozpoznán.

Během Albeda — v důsledku ukřižování a mýtické smrti Wotana v Nigredu — nastane možným Vzkříšení „Syna Člověka,“ jenž umožní návrat Avatára na Zemi v podobě Kalkiho, který započne poslední bitvu před a po zničení planety. A proto bude potřebovat pozemské tělo, předurčené Ho přijmout, naplnit Jeho dramatické poslání. A právě dnes, kdy výročí Jeho narození jako Adolfa Hitlera 20. dubna překvapivě připadá na Velkou neděli (angl.. Sun-Day, německy Sonn-Tag, den Slunce-otce Wotana), nás, několik šťastně zde přítomných, je nuceno si uvědomit, že se musíme připravit, abychom mohli čelit nastávajícím událostem, musíme se připravit cestu, na které si zasloužíme toto velké Mystérium a sílu pokračovat v boji až do konce, kde naplníme a dovršíme triumf našeho Führera, Posledního Avatára Wotana. Protože On je bez nás ničím a my jsme ničím bez Něho.

Heil Hitler! Sieg Heil!

Source: http://svobodny-odpor.blogspot.com/2014/04/miguel-serrano-kosmicka-shoda.html [3]