Print this post Print this post

Шість постулатів фашистівського соціалізму

721 words

English original here

Від редакції: дана стаття жодним чином не становить для нас якоїсь програмової цінності, проте містить об’єктивний виклад фактичного стану справ з економічними перетвореннями в країнах, де в міжвоєнні роки провадився фашистівський суспільний експеримент.

«Фашистівський соціалізм» – назва роману написаного Дрійо ля Рошелем. Фашистівський соціалізм, втім, був значною мірою символічним, оскільки це більшою мірою ідея, аніж просто перелік фактичних досягнень.

В певні моменти, всі фашистівські рухи дійшли згоди з соціалізмом. І всі діставали від нього натхнення: партією Гітлера була Німецька націонал-соціалістична робітнича партія, Муссоліні був шкільним вчителем-соціалістом, Хосе Антоніо Прімо де Рівера був символом націонал-синдикалістського соціалізму, Залізна Гвардія Кодряну була рухом студентів і селян, англієць Мослі був міністром праці, француз Доріо – колишнім комуністом, а його Французька народна партія постала з комуністичного осередку в Сен-Дені.

Історично, фашистські рухи були визвольними рухами, що протистоять захопленню влади космополітичним капіталом і демократичними режимами з притаманною їм відсутністю совісті, які систематично позбавляли людей їхнього права брати участь в керуванні державою.

За винятком Аргентини на чолі з Пероном, обставини завжди складались на шкоду для реалізації соціалістичного покликання фашизму.

Фашистівські рухи, яким вдалося здобути владу були вимушені відбудовувати економіку, знищену демагогами, і відновлювати порядок, підірваний безладом, з метою знаходження шляхів подолання хаосу, що заполонив їхні землі або ж для відвернення зовнішніх загроз. Ці невідкладні і конечні задачі потребували тотальної національної мобілізації і диктували свої пріоритети.

Обставини, одним словом, повсюдно стояли на заваді фашистам в реалізації синтезу соціалізму і націоналізму, оскільки їхній соціалістичний проект неминуче підпорядковувався вимозі забезпечення життєздатності країни.

Ці обставини в подальшому були поглиблені ще однією проблемою: фашистські рухи загалом не охоче знищували структури капіталістичного суспільства.

Розглядаючи своїм ворогом плутократію, чужинський капітал, та узурпаторів національного суверенітету, першочерговою задачею цих рухів було вивищення національних інтересів над інтересами капіталістів і встановлення держави-патрона, відповідальної за захист нації, так як це колись королі чинили супроти влади феодалів.

Ця [фашистівська] політика збереження давніх структур могла б перетворити панівну свідомість і змінити розклад сил, однак вона не спричинила революційної руйнації старого порядку.

Фашистівська ностальгія за «старим режимом», є насправді, настільки проникливою, що часто виринає й сьогодні в нео-фашистівських рухах, що суть націонал-революціними більше на словах, аніж на ділі.

Цей феномен впадає в око кругом у Європі: в Італії та Німеччині, в Іспанії та Франції…

А чи ця суперечність, тобто не здатність поєднати збереження основоположних структур Західної цивілізації з заходами суто соціалістичного характеру, притаманна новітнім фашистам також? А чи нео-фашисти просто – несвідомо – висловили неспроможність долучення заходів з соціальної справедливості до цивілізації, в основі своїй чужої їхньому ідеалові…?

В цьому випадку нам слід звернутись до першопочаткових принципів.

Будь-яке нове бачення суспільних взаємин, яке відкидає марксизм, спирається на певну кількість постулатів, які, на мою думку, для всіх радикальних протестних рухів.

1. Перший постулат заперечує політичний і економічний лібералізм, які є інструментами панування плутократії. Тільки авторитарний режим може забезпечити дотримання національних інтересів.

2. Другий постулат відкидає класову боротьбу. Класова боротьба властива для марксизму і неминуче призводить до підриву економіки країни і бюрократичного диктату, натомість справжній добробут приносить корить всім і може бути досягнутий виключно завдяки співпраці, заснованій на взаємодовірі, і справедливому розподілу благ.

3. Третій – захищає національний «капітал» (в розумінні союзу капіталу та праці) і представляє всіх тих, хто бере участь у виробничому процесі… Це функція фашистівської держави спрямована на утвердження співпраці між працею та капіталом у спосіб, який не змусить працю старцювати перед капіталом.

4. Враховуючи, що національна економіка є ключовим фактором національної незалежності, вона, поряд з військом та іншими інституціями країни, мусить бути захищена від всіх форм іноземного втручання.

5. Оскільки сучасні держави стали політико-економічними утвореннями, в яких влада зосереджується в руках тих, хто контролює економіку, так само, це стосується й тих, хто приймає політичні рішення, нація мати відігравати провідну як в економіці, так і в політичних системах… Щоправда, інструмент який уможливить таку участь ще слід винайти…

6. І передовсім, інтереси нації мусять передувати будь-яким особистим інтересам…

В цих принципах немає нічого суто «соціалістичного», в теперішньому розумінні цього слова, оскільки сучасний соціалізм є нічим іншим, як формою суспільної ворожнечі, неминучою кульмінацією якої буде встановлення влади бюрократичних утворень, які буцімто представляють трудівників.

Проте, ці принципи співзвучні з іншою концепцією соціалізму – сприянню справедливого розподілу благ між всіма, хто бере участь у виробничому процесі. Це не основоположна ідея, але наслідок, натхненний нашими постулатами.

Справедливий розподіл, однак, ніколи не постане внаслідок спорадичної безкінечної боротьби проти сучасної деградації грошей. Натомість, це можливо досягнути тільки через авторитет сильної держави здатної створити умови, які вважатимуться нею справедливими.

Source: http://ntz.org.ua/?p=2422

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance