Print this post Print this post

Sága alternativní pravice o čtyřech dějstvích. Část druhá.

(Stěží) deset zdvižených pravic, které otřásly hnutím alternativní pravice.

907 slov

English original here

Část druhá, úvodní si můžete přečíst zde, třetí tady a čtvrtou závěrečnou zde.

Od léta 2015 do podzimu roku 2016 vyhrávala alternativní pravice debaty a dařilo se jí měnit smyšlení mnoha lidí. Ještě důležitější ale byla dosažená proměna parametrů politické debaty. Alternativní pravici se stále více dařilo spoluutvářet obsah zpravodajství a následně donutit politický establishment reagovat. Krom toho bylo zábavné, kreativní a cool. Lidé se přirozeně chtěli přihlásit k hnutí a přijmout značku.

Objevily se ale i problémy.

Za prvé, alternativní pravice byla silně decentralizovaná, převážně anonymní online síť jednotlivců, webzinů a drobných organizací. Díky její online podobě sice neexistovaly žádné překážky pro virální růst hnutí, ale stejně tak nebylo možné někomu zabránit se k ní přihlásit.

Za druhé, značka „Alt-Right“ fungovala díky jisté mlhavosti svého vymezení. Obrácenou stranou mince ovšem bylo, že nikdo neměl kontrolu nad směřováním hnutí. Každý, kdo nesouhlasil s republikánským establishmentem, se tak mohl přihlásit k alternativní pravici a když Trumpova kampaň nabrala tempo, vyrůstali jako houby po dešti mladí trumpovští populisté a občanští nacionalisté, kteří se také chtěli přiživit na nové módní vlně. Mnozí z nově příchozích nicméně byli ideologicky naivní a intelektuálně nepříliš vyspělí.

Jablkem sváru byla rasa. Jádrem a předvojem nového hnutí byli bělošští nacionalisté, podle kterých je rasa nezbytnou podmínkou příslušnosti ke každé evropské nebo na evropském odkazu založené společnosti, jako jsou Spojené státy. Mnoho nováčků ale tuto ideu odmítalo. Nevěděli, případně vědět nechtěli, o problémech multirasových a multikulturních společností. Věřili v obecně rozšířené dogma, že být Američanem je záležitostí občanskou a „kredální“ a identita je proto přístupná lidem jakéhokoli rasy. Mnoho z nich tak reagovalo na ideje bělošského nacionalismu s lhostejností nebo přímo nepřátelsky.

Užitečnost značky alternativní pravice spočívala v tom, že sloužila k oslovení lidí tzv. „normálů“, bližších politickému mainstreamu. Ti nyní ve větších počtech přicházeli na alternativní pravici a někteří z nich jí chtěli vtisknout podobu méně kontroverzního občanského nacionalismu. To vyvolalo v řadách alternativní pravice krizi.

Po celé roky si lidé v našem hnutí stěžovali, že jen „kážeme přesvědčeným“. Ale teď, když dostali obrovské publikum, které s nimi ne vždy souhlasilo, nebyli z toho nadšení, ale naopak se cítili ohroženi. Mnozí se obávali, že jejich hnutí bude nově příchozími „kooptováno“ (tzv. „entrismus“) a začali proto přemýšlet, jak je odradit.

Už tehdy jsem to považoval za svým způsobem poraženecké. Naléhal jsem na lidi, aby situaci viděli jako příležitost konvertovat početné nové publikum k bělošskému nacionalismu. Důvodem, proč jsme dospěli tak daleko, byly naše vynikající argumenty a propaganda. Potřebovali jsme jen věřit v sebe samé a naše poselství, vrátit se zpět do boje a pokračovat v získávání nových duší.

Také jsme měli být více realističtí ohledně naší omezené kapacity ovládat decentralizované masové sociální hnutí na internetu čímkoliv jiným než těmi nejlepšími memy. V případě online hnutí s nejasnými hranicemi je dost prázdné mluvit o entrismu a čistkách: vždyť přece nijak nemůžeme zabránit tomu, aby lidé byli online, ani je nemůžeme z internetu vyhodit. Konečně jsme také nutně potřebovali vytvořit takový étos, který by nám umožnil produktivnější spolupráci s lidmi blíže středu, jejichž kontakt s mainstreamem se mohlo stát kanálem pro naše ideje a vliv.

Všechny tyto argumenty však ztratily smysl 21. listopadu 2016, kdy tzv. „Heilgate“ umožnila médiím navždy alternativní pravici spojit s neonacismem. Mnoho občanských nacionalistů v tomto momentě značku Alt-Right úplně odmítlo, a tak došlo ke zrození tzv. „Alt Lite“. „Lite“ (tedy něco jako „měkká“, „umírněná“ pravice, v zásadě občanští nacionalisté – pozn. DP) ovšem byla jen v jednom ohledu: hodila bělošské nacionalisty přes palubu. Alt Lite zůstala vlivnou sílou, zatímco Alt-Right výrazně oslabila. Alt Lite oslovovala široké publikum, které bylo bělošským nacionalistům napříště upřeno a zachovala si i svou rozsáhlou síť, od níž jsme byli odříznuti. Ideje bělošského nacionalismu mají menší dosah, protože mnozí z kompetentních a kreativních lidí z Alt Lite už s námi nechce spolupracovat.

Snad největší ztráty ale byly ty ideologické. Hlavní intelektuální výzvou, s níž se bělošští nacionalisté musejí vypořádat, je prolomení tabu bělošské politiky identity. Po aféře Heilgate se však Alt Lite rozhodným distancováním se od politiky bělošské identity oddělila od bělošského nacionalismu, čímž tabu posílila právě u těch, kdo ukázali největší potenciál tuto zápověď zpochybnit.

Byla to katastrofa, Andrew Anglin (šéfredaktor nesmírně populárního zpravodajsko-zábavného webu The Daily Stormer) ji však přivítal. Anglin stál totiž v popředí snah ztotožnit alternativní pravici s nacismem: „Richard Spencer na NPI udělal v podstatě to, co bylo právě teď, po velkém vítězství potřeba: ostře oddělil Alt-Right od Alt-Cuck (konzervativně-libertariánské tendence) a Alt-Kike („pravicoví Židáci“). Bude nám bez nich líp.“ 1] Líp by nám ale bylo jedině tehdy, pokud byla cílem pevná kontrola nad okrajovým subkulturním politickým hnutím. Jestliže jsme však chtěli působit na hlavní kulturní i politický proud a posouvat ho naším směrem, rozhodně nám líp nebylo.

Někteří lidé z Alt Lite spekulovali, že Spencer Heilgate cíleně zinscenoval právě proto, aby demonstrací rasového nacionalismu v jeho nejvíce stigmatizované a toxické podobě odehnal od alternativní pravice občanské nacionalisty. Když jsem však tuto teorii nadhodil při rozhovoru s člověkem, který se s ním dlouhá léta stýkal a spolupracoval, odmítl ji, protože prý „Spencerovi připisuje příliš velké zásluhy“ a schopnost machiavelistického plánování. Celou Heilgate připsal spíš na vrub směsici vznětlivosti, alkoholu a až nepochopitelně špatného úsudku.

Ať už byla Heilgate úmyslná nebo ne, dobře předznamenala následující vývoj: snahu o centralizace alternativní pravice pod Spencerovým vedením, což vedlo jen k dalšímu rozdělení a dysfunkci.

Poznámka:

1] Andrew Anglin, “Jared Taylor Throws Richard Spencer Under the Bus,” Daily Stormer, 27. listopadu 2016, https://dailystormer.name/jared-taylor-throws-richard-spencer-under-the-bus/

Source: https://deliandiver.org/2019/05/saga-alternativni-pravice-o-ctyrech-jednanich-cast-druha.html

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance