Print this post Print this post

Razlozi za dragovoljnu smrt

gaul388 words

Prijevod: Leo Marić

English version here

Zdrav sam umom i tijelom, i ispunjen sam ljubavlju za svoju ženu i djecu. Volim život i ne očekujem ništa onkraj njega već samo nastavak moje rase i mojeg duha. No, u predvečerje života, suočavajući se s ogromnim opasnostima za svoju francusku i europsku domovinu, osjećam dužnost djelovati dok još imam snage. Vjerujem da je nužno žrtvovati se kako bih razbio ovu ravnodušnost koja nas je zarazila. Odustajem od ono života što mi je preostalo kako bih prosvjedovao i utemeljio nešto. Izabirem vrlo simbolično mjesto, katedralu Notre Dame u Parizu, koju poštujem i obožavam: izgradio ju je genij mojih predaka na mjestu još starijih kultova zazivajući naše drevno podrijetlo.

Dok su mnogi ljudi robovi svojih života, moj čin utjelovljuje etiku volje. Dajem se smrti kako bih probudio uspavane savjesti. Ustajem protiv sudbine. Ustajem protiv otrova duše i protiv prohtjeva agresivnih pojedinaca da unište temelje našeg identiteta, posebno obitelj, intimnu osnovu naše višetisućljetne civilizacije. I, dok branim identitete svih naroda u svojim domovima, ustajem i protiv zločina koji ide za zamjenom našeg naroda.

Prevladavajući stav ne može ne ostaviti iza sebe svoje otrovne nejasnoće, i Europljani moraju snositi posljedice. Nemajući religiju temeljenu na identitetu, koja bi nas usidrila, mi dijelimo zajedničko sjećanje koje seže sve do Homera, skup vrijednosti na kojima će biti ponovno rođena naša budućnost jednom kad raskinemo s metafizikom beskonačnog, štetnim izvorom svih izdanaka modernosti.

Ispričavam se unaprijed svima koji će patiti zbog moje smrti, prvenstveno i najviše mojoj supruzi, mojoj djeci i mojim unucima, kao i mojim prijateljima i štovateljima. Ali jednom kad bol i šok prođu, ne sumnjam da će razumjeti značenje mojeg čina i iskoračiti iz tuge s ponosom. Nadam se da će podnijeti to zajedno. U mojim zadnjim zapisima naći će nagovještaje i objašnjenja mojeg čina.

Napomena 

Za više informacije tu je moj izdavač, Pierre-Guillaume Roux. Nije bio obaviješten o mojoj odluci, ali zna me već dugo vremena.

Napomena prevoditelja: Dominique Venner (1935.-2013.) bio je francuski povjesničar i esejist. 1960-ih udario je temelje ideologiji europske Nove Desnice, novog kulturno-političkog pokreta nastalog u Francuskoj. Od 1970-ih do smrti bavio se pretežito povijesnim temama, objavivši 48 knjiga i više stotina znanstvenih radova i eseja u kojima propituje povijesne mitove te iznosi originalne uvide u povijesne procese i događaje. 2002. je pokrenuo i do smrti uređivao historiografski časopis Nouvelle Revue d’Histoire. 

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance