Print this post Print this post

Rasová válka a zhroucení Systému

Double-decker606 words

English version here

Více než aktuální zamyšlení Pierre Viala, ve světle událostí ve Stockholmu, o selhání multikulturalismu a nadcházející rasové válce v Evropě

Hořící budovy, vyrabované obchody a obchodní centra, ulice zasypané odpadky, ohořelé vraky autobusů a automobilů, včetně těch policejních. Tyto obrazy z Londýna, Birminghamu, Bristolu a Liverpoolu vysílaly televizní stanice po celém světě. Připomínaly to, co labouristická stínová ministryně zdravotnictví Diane Abbotová nazvala “válečnou zónou” (“místo, kde se odehrává partyzánská válka,” jak uvedly francouzské noviny Le Monde 10. srpna [2011]).

Francouzská média okamžitě okamžitě začala s kampaní, jak interpretovat tyto události: je to vinou sociálního napětí, způsobeného škrty státních dotací sociálně nejslabším vrstvám obyvatelstva; je to vinou nezaměstnanosti a z ní vyplývající zahálky; a je to, samozřejmě, chyba britské policie (“přehmaty policejních sil”podle konzervativních novin Daily Mail – novin stejně lživých, jako jsou ty francouzské). Vše má jednoduché vysvětlení … a výtržníci v kapucích jsou “mládež” s neklidnými srdci. Mládež dobře organizovaná, uniformovaná (a proto zcela jiná, než spontánně a povrchně jednající hooligans), s komunikačním systémem na úrovni, jež umožňuje vést útoky ve vlnách po mnoho dní.

A co na to vláda? Britský premiér David Cameron, ministr vnitra, ministr financí, starosta Londýna byli… na dovolené (Cameron v Itálii). [1] To byla ze strany výtržníků nevídaná drzost, že si zvolili zrovna tento okamžik. Mohli aspoň počkat, než se vrátili.
Je nepopíratelné, že k úpadku společnosti a nepokojům došlo následkem nespoutaného liberalismu. V tomto případě to však bylo svedeno na rasový konflikt. Záminkou pro vypuknutí nepokojů byla smrt černošského kriminálníka během policejní operace, namířené proti černošským gangům v Londýně. [2] Prvním ohniskem nepokojů byla londýnská čtvrť Tottenham, eufemisticky označovaná jako “multietnická”, jejíž většinu obyvatel tvoří přistěhovalci afro-karibského původu. Výtržníci chtěli ukázat – což se jim nakonec i povedlo – že mohou ovládat ulice navzdory bílé moci a pořádku. Dokonce i francouzské noviny Le Monde, nehledě na jejich ideologické předsudky, uznaly dne 9. srpna [2011] že šlo “o nejvážnější rasový konflikt ve Spojeném království od dob rasových nepokojů v Oldhamu v roce 2001,” tudíž šlo o “rasové výtržnosti.”

Multikulturalismus, který byl dlouhou dobu dáván za příklad britské odpovědi na rasové tenze ve společnosti, ztratil svůj lesk a pod vlivem nedávných událostí Cameron uznal, že multikulturalismus selhal (stejně jako německá kancléřka Merkelová). Celá idea multikulturalismu byla založena na naivním přesvědčení, že různá rasová společenství mohou harmonicky koexistovat na stejném území. Tuto iluzi, založenou na ideologických konstruktech, lze vypozorovat na pravici i levici – mezi intelektuály, kteří jednoduše odmítají uznat břímě reality. Reality natolik narušující jejich duševní klid, že ji musí úporně popírat až do dne, kdy se ocitnou v podobné situaci jako ostatní.

Tento den nastal pro mnoho Britů. Jak poznamenaly francouzské noviny Libération dne 16. srpna [2011], mnoho z nich se řídí radou z plakátů, které byly vylepeny po ulicích: je nutné najít a odsoudit “krysy v kapucích” (“rats in hoods” – oblíbený způsob mezi přistěhovaleckými kriminalníky ve Francii a Anglii jak skrýt svoji identitu). Obzvláště pak začaly vznikat různé domobrany, aby zajistily pořádek a bezpečnost v ohrožených čtvrtích a zastoupily neefektivní policejní síly, paralyzované politicko-korektními tabu (jak přiznal jeden britský policista, citovaný v novinách Le Monde dne 12. srpna [2011]: “Rozkaz zněl zakročit opatrně, s cílem vyhnout se obviněním z brutalního zacházení a z rasismu.”)

Současný Systém, oslabovaný vnitřními rozpory, se nachází v procesu zhroucení. Rasová válka doutná pod povrchem v mnoha evropských zemích. Nastal čas neúnavně pranýřovat pustošivé následky liberálního kapitalismu a začít hlásat realistické, což znamená rasové, koncepce společenského uspořádání za účelem osvobození myslí našich evropských bratrů a povzbuzení jejich vůle k odporu a rekonkvistě.

Poznámky:

[1] Po bestiální vraždě britského vojáka v Londýně Cameron pro změnu odjel na ostrov Ibiza.
[2] Operation Trident

Source: http://deliandiver.org/2013/05/rasova-valka-a-zhrouceni-systemu.html

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance