Print this post Print this post

Demonstrace 26. května a Heidegger

Venner2380 words

English version here

Protestující na demostraci 26. května (proti schválení “homosexuálních sňatků” francouzskou vládou dne 23. března) budou jistě dávat hlasitě najevo svoje znechucení a vztek. Jakýkoli hanebný zákon, který byl kdy schválen, může být vždy zrušen.

Nedávno jsem poslouchal jednoho alžírského blogera. “Na každý pád budou islamisté ve Francii do 15 let u moci a tento zákon zruší,” prohlásil. Mám podezření, že tak učiní ne pro naši potěchu, ale proto, že je tento zákon v rozporu s islámským právem šaría.

Snaha o zrušení tohoto zákona je jediným povrchním pojítkem mezi evropskou tradicí (která respektuje ženy) a islámem (jež ženami pohrdá). Avšak nezastíraná útočnost Alžířana je hrozivá. Následky tohoto budou mnohem větší a katastrofičtější než ohavný zákon Christine Taubirové.

Je celkem jasné, že Francie může padnout do rukou islamistů. Po čtyřicet let všechny vlády a politické strany (s výjimkou Front National), stejně jako firmy a Církev aktivně přispívaly všemi prostředky k nárůstu přistěhovalectví z oblasti Maghrebu.

Dlouhá léta zvonili slavní spisovatelé na poplach, Jeanem Raspailem a jeho prorockým dílem “Tábor svatých” počínaje, jehož nejnovější edice trhá rekordy v prodejnosti.
Účastníci protestů 26. května nesmí ignorovat tyto fakta. Jejich boj se nemůže omezovat pouze na odmítání homosexuálních sňatků. “Velká výměna” obyvatelstva Francie a Evropy, pranýřovaná Renaudem Camusem, je mnohem smrtelnějším nebezpečím pro budoucnost.

Nestačí jen organizovat poklidné pouliční protesty. Mělo by jít o skutečnou “intelektuální a morální obrodu,” jak prohlašoval Renan, která by měla být zahájena od základu a která musí iniciovat obnovu francouzské a evropské identity, jejíž nutnost není doposud plně uvědomována.

Tato obroda bude jistě vyžadovat nové, působivé a symbolické činy, které nás probudí ze spánku, otřesou naším umrtveným vědomím a oživí paměť na náš původ. Vstupujeme do časů, kdy musí být slova následována činy.

Rovněž si také musíme zapamatovat, co brilantně vyjádřil Heidegger ve svém díle Bytí a čas. A to že podstata člověka spočívá v jeho existenci a ne na “onom světě.” Náš osud se odehrává tady a teď, a to až do poslední chvíle. A tato poslední chvíle je stejně důležitá, jako celý náš život. To je důvodem, proč musíme být sami sebou až do posledního okamžiku. Je to rozhodná, osudová vůle, která poráží prázdnotu. Není útěku od tohoto předpokladu, protože žijeme pouze tento život, ve kterém je naší povinností být plně sami sebou – nebo ničím.

Source: http://deliandiver.org/2013/05/demonstrace-26-kvetna-a-heidegger.html

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance