Print this post Print this post

A május 26-i tüntetés és Heidegger

Venner2401 words

Fordítás : MARTON Lajos

English version here

A május 26-i tüntetők jogosan fogják harsogni türelmetlenségüket és haragjukat. Még ha meg is szavaznak egy becstelen törvényt, azt hatályon kívül lehet helyezni.

Most hallottam egy algériai blogban (internetes napló) : « Mindenesetre, 15 éven belül Franciaországban az iszlám hívei lesznek hatalmon és megszüntetik ezt a törvényt. » Ezzel nem nekünk akarnak kedveskedni, – efelől ne legyen semmi kétség – hanem mert ez ellentétben van a chariával (az iszlám törvénye).

Felületesen nézve, ez az egyetlen létező közös pont az európai hagyomány (amely tiszteletben tartja az asszonyt) és az iszlám (amely nem tiszteli őt) között. Erre az ellenmondást nem tűrő algériai kijelentésre a hideg futkosott a hátamon. Ennek következményei sokkal óriásibbak és katasztrofálisabbak lennének, mint a megvetni való Taubira-törvény.

Tisztán kell látnunk : Franciaországnak iszlám hatalom alá kerülése a lehetőségek világába tartozik. 40 év óta valamennyi párt politikusai és kormányai (a Front National = a Nemzeti Front kivételével), valamint a munkaadók és az Egyház ezen tevékenykedtek aktívan és meggyorsították minden eszközzel az afrikai-arab bevándorlást.

Nagy íróink már régóta megkongatták a vészharangot, gondoljunk mindenek előtt Jean Raspail prófétai könyvére, (Le camp des Saints = A Szentek tábora) mely óriási példányszámban kelt el.

A május 26-i tüntetőknek föltétlenül ismerniük kell ezt a realitást : harcukat nem lehet csupán a homoszexuálisok házasságára korlátozni A « nagy népességcsere » Franciaországban és Európában, amit Renaud Camus írónk már leleplezett, a jövőre nézve sokkal katasztrofálisabb veszélyt jelent.

Mindennek megakadályozására nem lesz elég illedelmes, jámbor utcai tüntetéseket szervezni. Először egy « szellemi és erkölcsi reformot » kellene végrehajtani, mint mondotta Renan. Ez lehetővé tenné a francia és európai létazonosság emlékezetének visszaszerzését, melynek szükségszerűségét még nem lehet tisztán észlelni.

Minden bizonnyal újabb, látványos és jelképes tettekre lesz szükség, hogy felrázzuk az alvókat, a mesterségesen elaltatott lelkiismereteket és felébresszük az eredeteinkre való emlékezést. Olyan időkbe lépünk, ahol a szavakat tettekkel kell bizonyítani.

Emlékeznünk kellene arra is, amit Heidegger zseniális módon fogalmazott meg a « Sein und Zeit » (Lét és Idő ) művében : « Az ember lényege a létében van, nem pedig egy « másik világban ». Itt és most dől el sorsunk, az utolsó másodpercig. És ennek a végső másodpercnek ugyanakkora fontossága van, mint az egész eddigi életnek.

Ezért kell, hogy önmagunk legyünk a legutolsó pillanatig. Ha önmagunk döntjük el, hogy valóban akarjuk sosunkat, akkor leszünk győztesek a semmi fölött. És ezen követelmény alól nincsen kibúvó, mivel csak ez az egy életünk van, amelyben tőlünk függ : teljes egészében önmagunk vagyunk, vagy semmik. »

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance