Print this post Print this post

Vladimír Putin a teorie „příčetného muže“

putin817 words

English original here

Události posledních dní na východě Ukrajiny vyvolávají záplavu otázek. Co se děje a proč ruští nacionalisté s neoficiální podporou Moskvy obsadili vládní budovy v řadě měst a vztyčili v nich barikády? Plánuje Putin anexi východní Ukrajiny?

Budeme snad – století od šílenství 1. světové války – znovu svědky série drobných eskalací vedoucích na cestu, po níž chce jít jen málokdo?

Odpovědi na tyto otázky se v tento moment nehledají snadno, je však možné nastínit několik bodů, které nám pomohou alespoň naznačit směr dalšího vývoje.

Především ignorujte veškerá kategorická a nesmiřitelná prohlášení. Většina těchto ostentativních projevů bojovnosti a neústupnosti – dokonce i ty z nich, podpořené automatickými zbraněmi (a facebookovými stránkami) – je jen póza, prováděná především pro potřeby kolegů, se kterými jste na záběru.

Jakmile ale začnou vzduchem hvízdat kulky a z neurčité eventuality se smrt stává hmatatelnou realitou, i ten nejotrlejší militant Pravého sektoru či hrdina Matky Rusi hledá kryt a hlavou mu probíhají myšlenky na jeho milované. Na Ukrajině se v současnosti nachází jen minimum skutečných kamikadze.

Dále je nutné věnovat se otázce vedení, především Vladimíru Putinovi. Ten má nepochybně „nervy z oceli“ a tisíc a jeden dalších macho přívlastků, které jsou média a blogosféra schopny vymyslet, nepochybně však nejde o šílence.  A právě vědomí této skutečnosti může paradoxně být jeho Achillovou patou.
V 60. letech si americký prezident Richard M. Nixon úmyslně vypěstoval a udržoval image latentního šílenství – aby si nepřátelé USA dvakrát rozmysleli jakýkoliv krok proti supervelmoci s natolik mentálně labilním mužem v čele. To vešlo do dějin jako „(válečná) teorie šílence“.

Bohužel Putin není šílencem (ani šílenství neumí důvěryhodně předstírat), ale velmi uměřeným a rozumným mužem. Tento dojem v očích bystrého pozorovatele příliš nezměnily ani nedávné události – tedy anexe Krymu a východoukrajinské události. Geopolitickou optikou nejsou tyto akce akty agrese, ale mnohem spíš obrannými reakcemi vyvolanými západní ekonomickou invazí na „ruský dvorek“.

Putin tedy není kontrole se vymykající blázen, ale spíše krizový manažer, plně se věnující zmenšení rozsahu škod, které vznikly ruské geopolitické pozici náhlým ukrajinským obratem na západ.

Pokud by si Putin pečlivěji pěstoval image šílence – a Západu se nyní jevil jako další Hitler nebo Kim Čong Il – byla by jeho nynější pozice silnější. Západní státy, téměř postrádající vůli, by se totiž předháněly v pokusech o jeho usmiřování. Takto jsou však připraveny na diplomatickou a ekonomickou válku proti Rusku – alespoň do míry, která příliš neomezí jejich ekonomiky.

To, že se Západ spokojí s vypočítavým kalkulováním – jako pravé ztělesnění homo economicus – odhaluje zásadní slabost pozice příčetného muže v této situaci.

Stejná slabost Západu, která Putinovi umožnuje bojovat s jeho rozpínavostí, také omezuje míru hrozby, kterou může Putin představovat – nemluvíme totiž o idealistickém nacionalistovi, poháněném mesiášským zápalem a nezlomnou vírou v čistou vůli ani o nějakém hyperkonfuciánském nihilistovi se zálibou v bondovských padouších a mezikontinentálních hlavicích.

Putinovou fundamentální slabinou je právě jeho pragmatismus – a to ještě na ruské poměry dosti zdvořilý pragmatismus. Jeho hlavním zájmem je blaho a klidné soužití obří a etnicky různorodé země. Podle tohoto standartu je hodnocen a odtud také pochází jeho autorita a legitimita – nikoli z přechytračení Obamy na syrském kolbišti nebo jiného ponížení Ameriky.

Ukrajiská krize snad je o etnických Rusech, jejich právech a bezpečnosti, Rusko samé ale o etnických Rusech není. Nejde o identitární stát s jednotnou transcendentní nebo duchovní ideou jakými bývaly nacionalismus, fašismus, fundamentální náboženství nebo dokonce materialistický mileniarismus marxismu – místo toho je Rusko multikulturním státem sjednoceným vírou v přiměřeně rostoucí životní úroveň.

Ti z ruských občanů, kteří Putina podporují, tak činí, protože těchto cílů v nemalé míře dosahuje.  Jeho kritici mu právě z tohoto důvodu odporují – mají totiž vyšší očekávání, a tak jsou vůči Putinovi kritičtější.

Nakonec je tu nepatrná menšina – zahrnující skutečné ruské nacionalisty, etnické separatisty a nostalgické komunisty – kteří stojí v opozici vůči Putinovi, protože nemá žádnou velkou transcendentní vizi.

Tato absence vize a namísto ní Putinova blízká spřízněnost s homo economicus viditelně ukazuje na prezidentovy limity – tedy že není ochotný uvrhnout Rusko do skutečného boje se Západem, který by přinesl hmotný nedostatek a strádání, které by bylo možno překonat jen duchovní horlivostí.

Navzdory nelibosti a rozčarování nad vývojem na Ukrajině si Putin nepřeje podniknout kroky, které by proti němu Západ nenapravitelně poštvaly.

Pokud by ale takováto nová Studená válka, spojená s bolestivými ekonomickými sankcemi (například zákaz dovozu ruské ropy a plynu), nastala, jedinou možností pro Rusko by bylo přijetí něčeho na způsob iránského náboženského fundamentalismu, severokorejského čučche nebo skutečného etnonacionalismu – což pro Rusko s nezanedbatelnými multietnickými periferiemi a materialismem ovládanou střední třídou nepřichází v úvahu.

Takže navzdory rétorice Putin nepodnikne kroky, které by mohly vyvolat zásadní rozkol se Západem. Otázkou zůstává, jak daleko bude tedy ochoten zajít a zda to bude stačit na nápravu škod způsobených Rusku na geopolitické scéně ukrajinskou revolucí. Právě takové otázky příčetní muži pečlivě zvažují, i v momentě, kdy se mocně bijí v prsa.

Source: http://deliandiver.org/2014/04/vladimir-putin-a-teorie-pricetneho-muze.html

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance