Print this post Print this post

“Тар“ на Уиндам Люис: Упражнение по дясна психология

949 думи

English original here

Романът “Тар“(Tarr) на Уиндам Люис (анаграма едновременно на “art”(изкуство) и “rat”(плъх)  излиза за пръв път през 1915 г., докато Великата война бушува и остава едно от големите упражнения по психология на хладнокръвието. Докато по-голямата част от бихейвиористката проза бива поставена в белетристки жанрове, като приключения или може би noir детективски роман, “Тар“ е необикновен с това, че представя комбинация от високо ниво на художествена литература и този тип психология, който оживява героите на “Изворът“ на Айн Ранд – като Доминик Франкон, Хауърд Роарк и Гейл Уинанд, например. Критиците през периода – с изключение на завладяните от модернисткия похват – говорят за лишен от сантименталност труд, в който главните герои искат да “вземат своето парче от пая и да го изядат!“

Действието се развива около пет основни героя, едноименният художник Тар, бохемите-радикали Крайслер и Золтик и двете жени или обекти на любовен интерес, Берта и Анастасия. Уважаваният критик, Ребека Уест, веднъж сравнява Люис с Достоевски, на основата на този роман и казва, че неговия характер е по-скоро руски, отколкото английски, заради несъразмерния му интерес към човешката душа.

Героите са многостранни и разгорещени в израза на страстите си – особено умствените си. Всеки един се стреми да няма либерални или любовно-ориентирани реакции на събитията – с единственото изключение на Берта… въпреки, че тя също трябва да се стегне, след като бива изнасилена от Крайслер, немския художник.

Основната част на романа – някъде след, като една трета е премината, до края – е посветена на Крайслер. Той е небрежен и полупсихопат – без съмнение амалгама на източно и централноевропейските бохеми, които Люис среща в началото на XX в. Голяма част от “Тар“ всъщност се базира на собствения му живот. Крайслер решава да “разбие“ ограниченията на цивилизацията, посредством разрешителното, което Бохемия дава, и в хода на действията си, той действително се оказва много разрушителен – Берта е изнасилена, а Золтик убит на дуел в гората, в който нещата излизат извън контрол.

Повечето критици сравняват личността на Крайслер с Хитлер и набеждават Люис в ужасяващо предчувствие или наличие на окултни способности… имайки предвид, че книгата е написана между 1909 и 1915 г. Би било много по-точно да обвиним Люис в наличието на магистрални антени – улавящи хаоса, морала и всичко, което се спотайва в храсталаците на бохемството.

Това се отнася особено много за голямата периферия от творци, които в действителност не са дейни, но се изхранват от изкуствата на малки порции. Люис винаги е нащрек за непрофесионализма и аматьорството в изкуството – независимо дали то бива приписвано на бохеми без пукната пара или милионери, от типа, който осмива в “Божиите маймуни“ The Apes of God.

С изключение на няколко дребни бохеми, които нямат особен принос към развитието на сюжета – най-вече английски емигранти и познати на Тар – всички главни герои демонстрират хладнокръвие по описания от мен начин. Единственото изключение е Берта. Всички останали са хищни грабливи птици, които се хранят с психическата мърша на хората около тях… тъй като описаната психика е по-близка до тази на войници, отколкото до стандартното описание на артистични натури. Обективният начин на работа с човешки същества – както, когато те са разглеждани отвън-навътре, така и при схематичния начин, по който биват описвани закоравели каубои и индианци – всичко създава този ефект.

Въпреки, че “Бури от стомана“ (Storm of Steel) не излиза до края на Великата война, интелектуалната атмосфера в книгата е удивително близка. Описанието на обяд между Берта и Тар, например, се превръща направо в повод за кална борба – цялата войнственост, обаче остава на емоционално и езиково ниво.

“Тар“, като книга, също показва тиранията на оригиналността, тъй като всички герои смущават благодарение на тяхното неумение да кажат нещо неоригинално. Част от “шокиращата“ правдоподобност на тази книга се състои в това, какво ни казва за нормалните отношения – а именно, колко скучни са те, най-често! Опитайте се да прекарате ден, в стила на Тар, в който всичко, което кажете на всеки е свежо и агресивно оригинално и ще видите, че ще ви изключат, като чудовище в края му.

Всички герои, особено Крайслер, са чудовища, които пият жадно каймака на живота до забрава и с кеф. Всички те (с изключение на Берта) живеят съобразно ницшеанските максими и ницшеанското кредо на Люис, постулирано в есето Етиката на пастира (The Code of a Herdsman). Това есе е трудно да бъде обобщено, но същината му се състои в това, никога да не се повтаряш, като носиш маски пред масата, никога да не повтаряш грешките си и да направиш ежедневието си, театър на насилието, ако мога да използвам сполучливата фраза на Антонен Арто.

Всичко това се вижда на либералните критици, дилетантско и незряло, но в действителност издава голяма фашистка скала на емоциите. Рядко се среща роман, написан от толкова антилиберална гледна точка, в литературен и метаполитически смисъл. Защото почти всички романи, поеми и пиеси се базират на презумпцията, че всичко, от което имаме нужда, е любов (химна на Бийтълс, който покорява ’60-те ). Въпреки това, единствените герои – в либералната литература – които демонстрират аморалност в своето ежедневие са злодеите. Това е една от причините за съвременната трансгресия – а именно, очарованието на злото и негативизма, защото такива личности  изглеждат най-живи. Това е феноменът Алистър Кроули, до голяма степен, ако щете.

Ключов пример за това можем да открием в книгата на Айрис Мърдок, “Ученикът на философа“ (The Philosopher’s Pupil), книга, в която всеки е слаб, приличен, морален, квакероподобен и с либерални възгледи, с единственото изключение на руски философ, които изглежда два пъти по жив от останалите герои. В “Тар“, всички персонажи, дори стандартният германски романтик, Берта, издават очарование от нелибералните качества, които винаги се крият в либералната гръд. Действително тайното влечение, особено в изкуството, което либералите изпитват към антилиберални интелектуалци, е форма на любов, чието име не трябва да бъде изговаряно.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance