Print this post Print this post

Co nevíme o malajském letadle MH17…

crashdebris2

Proruský separatista údajně držící hračku mrtvého dítěte jako „trofej“

1,395 words

English original here

… nás může všechny zabít.

Je s podivem, co všechno víme o letu 17 malajských aerolinek, který se v pátek zřítil na východě Ukrajiny. Víme, že všech 298 lidí na palubě – a čtyři holubi, dva psi a pět dalších ptáků, z nichž je přinejmenším jeden páv a jedno kuře – zahynulo.

Známe národnost obětí – většinu z nich tvoří běloši, Holanďané; a zemřelo i 80 dětí. Díky smartphonům a sociálním médiím jsme mohli sledovat záplavu detailních a děsivých obrázků trosek. Šlo o hroznou ztrátu a naši hlavní zodpovědností je zajistit, aby se nestala krokem na cestě ke katastrofě ještě mnohem horší.

V čase vzniku tohoto článku leží trosky a těla v oblasti pod kontrolou ruských separatistů, kteří palbou odehnali mezinárodní vyšetřovatele, kompetentní zjistit, co se s letadlem vlastně stalo.
To nezabránilo „západním“ vládám a médiím šířit tuto podobu událostí: letadlo bylo sestřeleno raketou země-vzduch, poskytnutou Putinovým Ruskem a vypálenou ruskými separatisty. I když jde i podle mě o nejpravděpodobnější verzi událostí – separatisté v nedávné době sestřelili i jiné stroje – nemůžeme si tím být jistí. Seznam věcí, které nevíme, má přinejmenším několik položek.

 1. Nevíme, jestli byl stroj sestřelen. Mohl explodovat po výbuchu bomby na palubě nebo následkem katastrofální mechanické závady.
 2. Pokud byl stroj sestřelen, nevíme, zda se jednalo o raketu země-vzduch nebo o z letadla vypálenou střelu.
 3. Pokud byl stroj sestřelen, nevím kým: Ukrajina, ruští separatisté a Rusko samotné představují hlavní hráče v dané oblasti. Znovu – nejpravděpodobnějšími pachateli se jeví být separatisté s ruskou asistencí, jelikož v nedávné minulosti sestřelili jiná letadla.
 4. Pokud byl stroj sestřelen, nevíme proč: mohl být zamýšleným cílem; mohl být sestřelen omylem; střelce nemuselo zajímat, na koho střílí; nebo se mohlo jednat o střelu vypálenou omylem.

Nejenže tyto věci nevíme nyní, některé z nich se nemusíme dozvědět nikdy.

Horečná snaha svalit vinu na Rusko není podložena v tomto případě fakty – většinu z nich stále musíme doplnit – ani na nějaké pravděpodobnosti událostí. Důvodem je předem zaujatý protiruský narativ západních médií. Nevytvořili ho Ukrajinci, kteří alespoň mají oprávněný důvod ke stížnostem proti Rusku. Ukrajina je pro Západ důležitá jen do té míry, do jaké zapadá do připraveného protiruského schématu.

Po celé téměř čtvrtstoletí od pádu SSSR „Západ“ vedl nezodpovědnou protiruskou zahraniční politiku. Místo, aby Rusy přivítal jako bratrský národ, který konečně setřásl okovy komunistické tyranie, soustředila se americká zahraniční politika na okopávání kulhajícího Ruska, s cílem udržet nový „unipolární“ pořádek americké hegemonie.

Autarkická sovětská průmyslová ekonomika byla zničena a Rusko se nyní „honosí“ ekonomickým profilem země Třetího světa – závislostí na vývozu surovin. Konkrétněji je ruská ekonomika životně závislá na exportu ropy a zemního plynu – podobně jako monarchie Perského zálivu, i když Rusko se potýká s ještě vyšší mírou chudoby a nerovnosti.

Bývalé sovětské satelity ve střední a východní Evropě i ex-svazové republiky v Pobaltí se staly členy EU i NATO. Těžko je vinit z přijetí mezinárodních bezpečnostních garancí – odmítnutí by bylo pošetilostí.

Navzdory všech utrpěným ponížením si Rusko udržuje druhou nejmocnější vojenskou moc na světě, s vojáky mnohem vyšší úrovně, než jakou disponuje hnědnoucí biomasa americké armády; a jaderný arzenál schopný zlikvidovat větší část života na Zemi. Z lehkosti, s jakou Spojené státy vyhledávají a eskalují konfrontace s Moskvou, by však člověk nabyl úplně odlišného dojmu.

Kdo jsou tedy hazardní hráči, kteří vytvořili tuto politiku a co prostřednictvím ní doufají dosáhnout? Architekty této politiky jsou Židé. Neokonzervativci z administrativ Bushe staršího i mladšího, „liberální“ Židé z vlád Clintona a Obamy, stále však Židé – i když i ti by sotva mohli fungovat bez pomoci gójských štítovců jako Barack Obama a John McCain, živících se zbytky a drobky ze stolu svých pánů.

Jako záchytný bod nechť nám poslouží toto: americkou politiku vůči Rusku stvořili stejní lidé jako iráckou válku, (prozatím) nejhorší americký vojenský debakl.

A co z toho můžou získat? Stejnou otázku si lze položit i ohledně současné invaze do Gazy. Lidé, podezírající Židy z hraní machiavellistické hry s extrémně dlouhodobým horizontem, si dost možná jen lžou do kapsy, aby nemuseli čelit mnohem děsivější možnosti: jde o sadistickou pomstu mocí posedlých, nenávistných psychopatů – stejných lidí, kteří se zmocnili kontroly nad naší zemí a navedli ji na kolizní kurz s Ruskem a k 3. světové válce.

Židé Rusy nenávidí skoro stejně jako Palestince, a právě tato bezohledná zášť může být všechno, co diktuje americkou zahraniční politiku. Bez ohledu na výsledek krize nebude svět nikdy bezpečný, dokud běloši v Americe a na celém světě nepochopí židovský problém, nepřestanou Židům naslouchat a nenaučí se jim říkat „ne“.

„Cui bono?“ je jediným latinským spojením, které většina fanoušků Alexe Jonese zná. (Jako další by si měli ve slovníku vyhledat „reductio ad absurdum“). Kdo může mít z pádu letadla prospěch?

 1. Ukrajina jasně těží zesoučasného masmediálního narativu, který dává vinu ruským separatistům a jejich kremelským ochráncům, kdy toto zvěrstvo posune ruské i světové veřejné mínění ještě více proti separatistům.
 2. I Vladimir Putin však také může z tohoto narativu profitovat. Očividně o ruské separatisty na východě Ukrajiny nestojí. Za zajištění strategicky důležitého Krymu byl ochotný zaplatit vysokou cenu, a za účelem jeho získání s velkou dávkou cynismu rozdmýchal národnostní vášně mezi krymskými Rusy – ty však vyvolaly vlny separatismu i v mnohem strategicky méně cenné oblasti: východní Ukrajině. Putin poskytl jen víceméně symbolickou podporu, a i to snad jen proto, aby si úplně neznepřátelil ruské nacionalisty v řadách svých příznivců. Pokud bude sestřelení připsáno rebelům, bude Putin moci ultranacionalistům říct ‚dost‘ a s podporou separatistů skončit úplně.
 3. Pokud tato ohavnost vyústí v rychlé vyřešení krize na východní Ukrajině, získá celý svět. Zbaveni ruské podpory budou separatisté rychle přemoženi a zpacifikováni ukrajinskou armádou. Rusové neschopní či neochotní snášet ukrajinskou vládu se mohou přestěhovat do Ruska – to by je vzhledem ke své demografické situaci mělo přivítat s otevřenou náručí.

Jistě – ti, kdo mají z událostí prospěch, nebývají vždy jejich původci. Například jen překvapivě málo potomků zavraždí kvůli dědictví své rodiče.

Americká vláda a židovská média bez důkazu tvrdí, že Rusko spolupracovalo s ruskými separatisty, a poskytlo jim pokročilý zbraňový systém nutný k sestřelení malajského linkového letu. Drží se této verze, protože je v souladu s jejich cíli a narativem, vytvořeným k jejich ospravedlnění. Hmatatelné důkazy a racionální dedukce pro ně znamenají jen málo.
Nejde však o „konspirační teorii“ – jedná se o pouhé „zpravodajství“. „Konspirační teorii“ lze popsat jako alternativní vysvětlení, z něhož nemají prospěch lidé u moci.

Opovrhuji konspiračními teoriemi i jejich šiřiteli.

Jedinou uvěřitelnou „konspirační teorií“ je pro mě „mezinárodní židovské spiknutí“ – zde se však o žádné spiknutí nejedná, jelikož židovská moc je faktem. Navíc není žádným tajemstvím –„skrývá se“ v plném zorném poli celého světa.

Konspiračními fanatiky neopovrhuji, protože zpochybňují elity – to naopak vnímám jako pozitivum. Opovrhuji jimi, protože se chovají z většiny podobně bezskrupulózně jako stávající elity. Nedostatek fakt o pádu letadla na východní Ukrajině například neodradil spiklenecké teoretiky od vytváření alternativních vysvětlení, ospravedlňujících jejich vlastní cíle. Hmatatelné důkazy a rozumové dedukce znamenají velmi málo i pro ně.

Popravdě – cítím jisté znechucení, když jinak rozumní lidé tvrdí, že „Židé“ museli způsobit pád stroje, aby odklonili pozornost západních médií od dění v Gaze. Takové vysvětlení – považte – přichází od lidí, kteří správně uznávají faktickou židovskou kontrolu západních médií. Židé by pak logicky v případě nutnosti změnit „téma“ žádné takové odvrácení pozornosti nepotřebovali. Což mimochodem znamená, že současný mediální obraz další z invazí do Gazy Židům plně vyhovuje. (Zkuste se nad tím zamyslet.)

Obecně se kloním k názoru, že „hůře je lépe“, tedy že čím hůře se situace vyvine pro současný režim, tím lépe pro nás etnické Evropany. Víc lidí než kdykoliv předtím zastává stran politického systému a mainstreamových médií naprosto cynické pozice a správně je pokládají za lháře a pokrytce. Když však lidé hledají informace v alternativních mediích, často jsou přivítáni pološílenými spikleneckými teoretiky, kteří nejsou o nic čestnější a upřímnější než mainstream – od něhož se naši lidé snaží uprchnout a distancovat.

Ve vztahu k médiím lze rozlišit tři základní druhy lidí: konformisty, kteří slepě věří všemu, co „shora“ uslyší; magoři, kteří stejně slepě zavrhují vše mainstreamové a racionální lidé, pro něž představují bernou minci fakta a rozum. Pokud chtějí lidé na pravici vést – nejprve v oblasti názorů a mínění a posléze i ve sféře politické – musíme učinit z rozumu, skutečnosti a upřímnosti naše slogany a vybudovat si důvěryhodnost, zatímco naši nepřátelé budou upadat stále většího duchovního úpadku.

Source: http://deliandiver.org/2014/07/co-nevime-o-malajskem-letadle-mh17.html

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance