Print this post Print this post

Skälen för en frivillig död

gaul372 words

English version here

Jag är frisk till kropp och själ, och jag är full av kärlek till min hustru och mina barn. Jag älskar livet och förväntar mig inget därbortom, utöver att mitt folk och min anda ska leva vidare. När jag nu i mitt livs slutskede står inför oerhörda hot mot mitt franska och europeiska hemland, känner jag emellertid att jag måste handla medan jag har styrka att göra det. Jag anser att det är nödvändigt att uppoffra mig själv för att bryta den apati som hemsöker oss. Jag offrar det som återstår av mitt liv för att protestera och för att lägga grunden till något nytt. Jag väljer en högst symbolisk plats, Notre Dame-katedralen i Paris, som jag respekterar och beundrar: hon byggdes av mina förfäders geniala förmågor på en kultplats med ännu äldre anor, som vittnar om vårt uråldriga ursprung.

Medan många människor är sina egna slavar, förkroppsligar min handling en viljans etik. Jag överlämnar mig själv till döden för att väcka slumrande medvetanden. Jag gör uppror mot ödet. Jag protesterar mot allt som förgiftar själen och mot inkräktande individers önskan att förstöra fundamenten för vår identitet, inklusive familjen, den verkliga grunden för vår mångtusenåriga civilisation. Medan jag försvarar alla folks identitet där de hör hemma, gör jag samtidigt revolt mot det brottsliga ersättandet av vårt folk.

Den dominanta diskursen förmår inte att upphöra med sitt giftiga hyckleri, och européer måste ta konsekvenserna av detta. I brist på en identitär religion att förankra oss vid, delar vi ett gemensamt minne som går tillbaka till Homeros, en skattkammare av alla de värden på vilka vår framtida pånyttfödelse kommer att grundas när vi väl brutit med det gränslösas metafysik, den olycksbringande källan till alla nutidens excesser.

Jag ber om ursäkt på förhand till alla som kommer att lida på grund av min död, främst till min hustru, mina barn och mina barnbarn, likväl som till mina vänner och anhängare. Men när väl smärtan och chocken lagt sig, tvivlar jag inte på att de kommer att förstå meningen med mina handlingar och låta stoltheten övervinna sorgen. Jag hoppas att de kommer att härda ut tillsammans. I mina senaste texter kommer de att hitta antydningar och förklaringar till mina handlingar.

Source: nyatider.nu

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance