- Counter-Currents - https://counter-currents.com -

Skälen för en frivillig död

gaul [1]372 words

English version here [2]

Jag är frisk till kropp och själ, och jag är full av kärlek till min hustru och mina barn. Jag älskar livet och förväntar mig inget därbortom, utöver att mitt folk och min anda ska leva vidare. När jag nu i mitt livs slutskede står inför oerhörda hot mot mitt franska och europeiska hemland, känner jag emellertid att jag måste handla medan jag har styrka att göra det. Jag anser att det är nödvändigt att uppoffra mig själv för att bryta den apati som hemsöker oss. Jag offrar det som återstår av mitt liv för att protestera och för att lägga grunden till något nytt. Jag väljer en högst symbolisk plats, Notre Dame-katedralen i Paris, som jag respekterar och beundrar: hon byggdes av mina förfäders geniala förmågor på en kultplats med ännu äldre anor, som vittnar om vårt uråldriga ursprung.

Medan många människor är sina egna slavar, förkroppsligar min handling en viljans etik. Jag överlämnar mig själv till döden för att väcka slumrande medvetanden. Jag gör uppror mot ödet. Jag protesterar mot allt som förgiftar själen och mot inkräktande individers önskan att förstöra fundamenten för vår identitet, inklusive familjen, den verkliga grunden för vår mångtusenåriga civilisation. Medan jag försvarar alla folks identitet där de hör hemma, gör jag samtidigt revolt mot det brottsliga ersättandet av vårt folk.

Den dominanta diskursen förmår inte att upphöra med sitt giftiga hyckleri, och européer måste ta konsekvenserna av detta. I brist på en identitär religion att förankra oss vid, delar vi ett gemensamt minne som går tillbaka till Homeros, en skattkammare av alla de värden på vilka vår framtida pånyttfödelse kommer att grundas när vi väl brutit med det gränslösas metafysik, den olycksbringande källan till alla nutidens excesser.

Jag ber om ursäkt på förhand till alla som kommer att lida på grund av min död, främst till min hustru, mina barn och mina barnbarn, likväl som till mina vänner och anhängare. Men när väl smärtan och chocken lagt sig, tvivlar jag inte på att de kommer att förstå meningen med mina handlingar och låta stoltheten övervinna sorgen. Jag hoppas att de kommer att härda ut tillsammans. I mina senaste texter kommer de att hitta antydningar och förklaringar till mina handlingar.

Source: nyatider.nu [3]