Print this post Print this post

Årsagerne til en Frivillig Død

gaul392 words

English version here

Jeg er frisk i både krop og sjæl og fyldt af kærlighed til min kone og børn. Jeg elsker livet og har intet håb om et efterliv, udover min races- og mit sinds overlevelse. Men i mit livs efterår, foran de store farer mit franske og europæiske fædreland står overfor, føler jeg behov for at handle, mens jeg stadig er i stand til det. Jeg tror, det er nødvendigt at ofre mig selv til at bryde med den apati, som plager os. Jeg ofrer hvad liv der stadig er i mig for at protestere og for at vise en grundlæggende modstand. Jeg valgte et meget symbolsk sted, Notre Dame katedralen i Paris, som jeg respekterer og beundrer. Hun blev bygget af mine geniale forfædre på stedet, hvor antikke sekter havde haft bedesteder, der vækker minder om vores rækkevidde langt tilbage i historiens rødder.

Mens mange gør sig til slaver af deres liv, legemliggør min handling en viljens etik. Jeg overgiver mig til døden for at vække de sovende sind. Jeg gør oprør mod skæbnen. Jeg gør oprør mod sjælens giftstoffer og de indtrængende individers vilje til at ødelægge vores dybt forankrede identitet, ødelægge familien og grundlaget for vores mange tusindårige tradition. Ligesom jeg går ind for alle folks identitet i deres hjemlande, angriber jeg den forbrydelse, det er at udskifte vores eget folk.

Den fremherskende diskurs kan ikke længere skjule sit giftige hylkeri. Europæerne må drage konsekvenserne. Da vi ikke har nogen bindende og identitetsskabende religion, må vi trække på vores kollektive hukommelse, der strækker sig tilbage til Homer, en samling af alle de værdier, som vores fremtidige genfødsel vil blive grundlagt af, når vi bryder med den metafysiske ubegrænsing, der er den ødelæggende kilde til alle moderne udskejelser.

Undskyld til alle, der vil lide ved min død, først og fremmest min kone, mine børn og mine børnebørn, samt mine venner og tilhængere. Men jeg tvivler ikke på, at de vil forstå betydningen af mine handinger, når chokket og smerten er væk, og at deres sorg vil blive forvandlet til stolthed. Jeg håber, at de vil holde sammen. De vil i mine seneste skriverier finde forventningerne og forklaringen for mine handlinger.

Note

For mere information, kan man gå til min forlægger, Pierre-Guillaume Roux. Han blev ikke informeret om min beslutning, men han har kendt mig i lang tid.

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance