- Counter-Currents - https://counter-currents.com -

Årsagerne til en Frivillig Død

gaul [1]392 words

English version here [2]

Jeg er frisk i både krop og sjæl og fyldt af kærlighed til min kone og børn. Jeg elsker livet og har intet håb om et efterliv, udover min races- og mit sinds overlevelse. Men i mit livs efterår, foran de store farer mit franske og europæiske fædreland står overfor, føler jeg behov for at handle, mens jeg stadig er i stand til det. Jeg tror, det er nødvendigt at ofre mig selv til at bryde med den apati, som plager os. Jeg ofrer hvad liv der stadig er i mig for at protestere og for at vise en grundlæggende modstand. Jeg valgte et meget symbolsk sted, Notre Dame katedralen i Paris, som jeg respekterer og beundrer. Hun blev bygget af mine geniale forfædre på stedet, hvor antikke sekter havde haft bedesteder, der vækker minder om vores rækkevidde langt tilbage i historiens rødder.

Mens mange gør sig til slaver af deres liv, legemliggør min handling en viljens etik. Jeg overgiver mig til døden for at vække de sovende sind. Jeg gør oprør mod skæbnen. Jeg gør oprør mod sjælens giftstoffer og de indtrængende individers vilje til at ødelægge vores dybt forankrede identitet, ødelægge familien og grundlaget for vores mange tusindårige tradition. Ligesom jeg går ind for alle folks identitet i deres hjemlande, angriber jeg den forbrydelse, det er at udskifte vores eget folk.

Den fremherskende diskurs kan ikke længere skjule sit giftige hylkeri. Europæerne må drage konsekvenserne. Da vi ikke har nogen bindende og identitetsskabende religion, må vi trække på vores kollektive hukommelse, der strækker sig tilbage til Homer, en samling af alle de værdier, som vores fremtidige genfødsel vil blive grundlagt af, når vi bryder med den metafysiske ubegrænsing, der er den ødelæggende kilde til alle moderne udskejelser.

Undskyld til alle, der vil lide ved min død, først og fremmest min kone, mine børn og mine børnebørn, samt mine venner og tilhængere. Men jeg tvivler ikke på, at de vil forstå betydningen af mine handinger, når chokket og smerten er væk, og at deres sorg vil blive forvandlet til stolthed. Jeg håber, at de vil holde sammen. De vil i mine seneste skriverier finde forventningerne og forklaringen for mine handlinger.

Note

For mere information, kan man gå til min forlægger, Pierre-Guillaume Roux. Han blev ikke informeret om min beslutning, men han har kendt mig i lang tid.