Print this post Print this post

Dominique Venner nyilatkozata : Egy szabad halál okai.

gaul381 words

English version here

Testileg és szellemileg ép vagyok, feleségem és gyermekeim körülölelnek szeretetükkel. Szeretem az Életet, a túlvilágtól nem is várok semmit, hacsak nem fajom és szellemiségem megörökítését. S mégis, életem alkonyán, francia és európai hazám elleni mérhetetlen veszélyek láttán, kötelességemnek tartom a cselekvést, amíg még erre van erőm. Szükségesnek tartom, hogy feláldozzam önmagamat és véget vessek a ránk nehezedő álomkórnak. Felajánlom, ami még hátra van az életemből; szándékom az, hogy így tiltakozzam és lerakjam valaminek az alapkövét. Erre egy jelképerejű helyet választottam: a párizsi Notre Dame katedrálist. Tisztelem és csodálom ezt, melyet őseink géniusza épített régi kultuszunk helyén, mivel ősi eredetünkre emlékeztet.

Akkor, amikor oly sok ember az élete rabszolgájává válik, cselekedetem az akarat etikáját testesíti meg. A halálba megyek, hogy felébresszem a már alig pislogó öntudatot. Fellázadok a Végzet, a lelkek megmérgezése, a mindent elözönlő egyéni élvhajhászás ellen, melyek lerombolják személyazonosságunk erős kapcsolatát, nevezetesen a családot, mely többezer éves civilizációnk meghitt talpköve. Akkor, amikor védelmezem minden népnek hazájához fűződő identitását, ezzel egyszersmind lázongok azon gonosztett ellen is, mely népeink végleges lecserélését célozza.

Az uralkodó beszédstílus nem képes levetni mérgező alattomosságait: az európaiak feladata levonni minderről a következtetéseket. Személyazonosságunkat, identitásunkat hirdető vallás hiányában, melyhez köthetnénk magunkat, Homérosz óta közösen osztozunk egyazon emlékezetben, mely gyűjteménye mindazon  értékeknek, melyekre jövendő újjászületésünket alapíthatjuk, hogy végleg szakítsunk a határtalanság  metafizikájával, ennek a minden tévelygések végzetes kútfőjével.

Előre is bocsánatot kérek mindazoktól, kik halálom miatt szenvedni fognak: mindenekelőtt feleségemtől, gyermekeimtől és unokáimtól, barátaimtól és a hozzám hű emberektől. Amidőn azonban majd eltompul a fájdalom sokkja, semmi kétségem afelől, hogy egyesek és mások átérzik tettem értelmét és szenvedésük büszkeséggé dicsőül.

*Mindennemű információért  kiadómhoz, Pierre-Guillaume de Roux-hoz lehet fordulni. Ő nem tudott előre a döntésemről, de hosszú idő óta ismer engem.

*Dominique Venner 1935-ben született. Esszéíró és történész. Megalapítója az NRH – nak (Nouvelle Revue Historique = Új Történelmi Folyóírat ). Számos könyve került kiadásra, köz-tük  „Le Siècle de 1914” = Az 1914-es évszázad,  vagy  „iystoire dHistoire et tradition des Européens” =  Az európaiak történelme és hagyománya. Legutóbb megjelent esszéi: „Le choc de l’Histoire” = A Történelem sokkja (Via Romana kiadó. 2011); „L’Imprévu dans l’Histoire” = A Történelem váratlan eseményei (Pierre-Guillaume de Roux kiadó,2012). Rövidesen kiadásra kerül ugyanennél a kiadónál: „ Un Samouraï d’Occident” = Egy nyugati szamuráj. * „Le bréviaire des Insoumis” = A le nem igázottak breviáriuma.

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance