Print this post Print this post

Tradiţie şi Revoluţie

Roman_Eagle556 words

English version here

Pentru ce luptăm noi? Orice soldat politic trebuie să-şi pună această întrebare. Cu toate că poate părea contradictoriu, suntem înclinaţi în a răspunde că luptăm pentru Tradiţie şi Revoluţie.

Tradiţia 

În primul rând, nu ar trebui confundată Tradiţia cu tradiţiile, adică cu cutumele şi obiceiurile.

Tradiţia indică ansamblul cunoştinţelor de ordin înalt despre Dasein şi manifestările sale în lume, aşa cum le-am moştenit de la generaţiile anterioare. Ea nu aparţine acelora ce ne sunt date în spaţiu şi timp, ci acelora ce sunt esenţiale. Ea admite o varietate de forme, de tradiţii, rămânând în acelaşi timp una în esenţă. Nu ar trebui să fie confundată cu o singură tradiţie religioasă, pentru că ea acoperă totalitatea activităţilor omeneşti: politice, economice, sociale, etc…

Urmându-i pe Joseph de Maistre, Fabre d’Olivet şi în special Rene Guenon, Julius Evola vorbeşte despre o ,,tradiţie primoridala’’ care, istoric, ar face posibilă concretizarea unui întreg ansamblu de tradiţii. El se referă la o ,,tradiţie hiperboreană’’ venind din Nordul Extrem, localizată la începutul ciclului actual al civilizaţiilor şi, în special, a culturilor indo-europene.

Din punctul de vedere al lui Evola, ,, o civilizaţie ori o societate este tradiţională atunci când este guvernată de principii ce transced ceea ce este omenesc sau individual, atunci când toate formele sale provin de sus şi ea, că un tot unitar, este orientată spre ceea ce este sus’’. Civilizaţia tradiţională stă astfel pe fundaţii metafizice. Este caracterizată de recunoaşterea unei ordini superioare faţă de tot ce este omenesc şi contingent, de prezenţa şi de autoritatea elitelor ce îşi trag seva din acest plan transcedent, obţinând principiile necesare fondării unei organizări sociale articolate ierarhic, aprinzând traseul către o înţelegere superioară şi, într-un final, să confere vieţii o orientare verticală.

Lumea modernă, pentru Evola, este contrară lumii Tradiţiei încarnată în toate marile civilizaţii, de la Est la Vest. Ele sunt libere de ignoranţa asupra tot ceea ce este mai înalt decât omul, de desacralizarea noastră generală, de materialism şi de confuzia castelor şi a raselor.

Revoluţia

Cât despre termenul revoluţie, el trebuie adus înapoi la dublă să însemnătate. În sensul sau curent, cel mai utilizat astăzi, revoluţia desemnează schimbarea violenţă şi abruptă a guvernului unui stat. Revoluţia Franceză şi Revoluţia Rusă de la 1917 sunt ilustraţii perfecte.

Cu toate acestea, în sensul sau original, revoluţia nu înseamnă subversiune sau revoltă, ci opusul, şi anume întoarcerea la un punct de plecare şi de mişcare centrat în jurul unei axe. Deci, în termeni astronomici, revoluţia unei stele indică în mod precis mişcarea să axială, mişcarea să în jurul unui centru ce reţine forţă să centrifugă, împiedicând astfel steaua să se piardă în spaţiul infinit.

Astăzi, cu toate acestea, suntem la sfârşitul unui ciclu. Odată cu regresia castelor, descinderea progresivă a autorităţii către ierarhia tradiţională a celor 4 funcţiuni, puterea a trecut de la regii sacrii către războinicii aristocraţi, apoi către comercianţi şi apoi în final către mase. Această este Epoca de Fier, Kali-Yuga indo-ariană, era întunecată a declinului caracterizată de domnia cantităţii, a numerelor, a masei şi a luptei nestăpânite pentru producţie, profit şi bogăţie materială.

Deci, a fi pentru Revoluţia de astăzi este dorinţa că civilizaţia europeană să se întoarcă la punctul sau de plecare original, în conformitate cu valorile şi principiile Tradiţiei, care se întâmplă, împrumutând cuvintele lui Giorgio Freda, prin ,,dezintegrarea sistemului curent’’, antiteză lumii tradiţionale către care aspirăm.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance