Print this post Print this post

Posztmodernizmus vs. identitás,
1. rész: Identitás vs. eklekticizmus

1,327 szó

English version

A szerző megjegyzése:

2017. július 1-jén Oslóban beszédet mondtam a Scandza Fórumon, amelynek ez a szöveg volt az alapja.Mivel kevés idő állt rendelkezésemre, ezért eltértem az írott szövegtől és jegyzetek nélkül adtam elő.

A „posztmodernizmus” egyike azon szavaknak, amelyek az egyetemi világban születtek és onnan kerültek át a közbeszédbe. Ha az Archie Bunker-féle tévésorozat* még mindig futna, hősünk alighanem használná a szót – bár valószínűleg tévesen, és a stúdióban az értő hallgatóság kinevetné emiatt.

Szóval, mi a posztmodernizmus? A szónak két jelentése van. Az első a posztmodern filozófiát jelöli. Amikor az emberek a posztmodern filozófiáról beszélnek, a kartéziánus filozófia kritikáját, az atomizált individualizmus elméletét és a nyugati filozófia más hasonló elképzeléseit értik ez alatt. Nincs vitám azokkal a posztmodern kísérletekkel, amelyek meg akarják haladni a modern nyugati filozófiát – ezeknek a 90 százalékával magam is egyetértek.

A posztmodernizmus másik jelentése az irodalomtudomány és a kulturális tanulmányok területén alakult ki, és egy olyan viszonyulást jelent a kultúrához, amelynek két fő jellemzője van: az eklekticizmus és az irónia.

Ebben az írásomban azt szeretném bemutatni, hogy ez a két jelenség alapjában rombolja az identitásunkat. Az identitás a lényegünk, ezért mindenképpen meg kell értenünk, hogy mi a probléma a posztmodernizmussal. Miért romboló a kulturális eklekticizmus és az irónia?

Mit jelent az, hogy valami eklektikus? Az eklekticizmus ma gyakorlatilag multikulturalizmust jelent. Eklektikusnak lenni egyenlő az ízlés és a stílus egységének a hiányával. A mai ember ízlése tarka és mindent lefed. Mi ezzel a gond? Nem lehetséges, hogy mindenben találjunk valamit, ami tetszik nekünk?

Igen is, meg nem is.

Lehet nagyvonalú és eklektikus ízlésünk autentikus és inautentikus módon.

Az inautentikus mód jóval gyakoribb.

Először is egy olyan multikulturális társadalomban élünk, ahol állandóan ajánlatokkal bombáznak bennünket, hogy vegyük meg más kultúrák dekontextualizált termékeit. Ezeknek a termékeknek egy része biztosan megragad nálunk, így a valódi ízléssel nem rendelkezőknek az eklekticizmus lesz az alapértelmezett hozzáállása. Másrészt az eklekticizmus lehet a multikulturalizmus és a befogadás iránti politikai elkötelezettség következménye. Harmadszor, az eklekticizmus szolgálhat arra, hogy valaki a mai társadalomban a saját erényességével hivalkodva lépjen magasabb státusba.

A lakásodat díszítheted közel-keleti kilim párnákkal, lehet kis Buddha szobrod a polcon és „világzene” válogatás CD-d, amit egy trendi kávézóban vettél. Mindettől jobb embernek érezheted magad. Ha bizonyos üzletekben vásárolsz, bizonyos katalógusokat nézegetsz, bizonyos kultúrák termékeit fogyasztod, akkor gratulálhatsz magadnak, hogy milyen nyitott vagy. Rajonghatsz akár émelyítő dél-amerikai népművészeti tárgyak iránt is – a lényeg, hogy a saját néped dísztárgyait hanyagold. A sajátodat le kell nézned – az csak „giccs”, az igazi szépség ízléstelen hamisítványa.

Az eklekticizmus inautentikus megnyilvánulásai csak egy dologban egységesek: semmi közük az ízléshez. Teljesen a társadalmi kondicionálás, az öntetszelgés, a politikai ideológia és a piac termékei.

Ezzel szemben a nagyvonalú és eklektikus ízlés kifejlesztésének autentikus útja az ízlésnek magának a kialakításával kezdődik. És az ízlés természetéből adódóan tiltja az eklekticizmus legtöbb megnyilvánulását.

Mi az ízlés? Az ízlés mindenekelőtt a megkülönböztetés, a különbségek meglátásának képessége – méghozzá nem egyszerűen a nyilvánvaló különbségeké, hanem a minőségbelieké és a rangbelieké. Az ízlés lényegéből adódóan lerázza magáról a multikulturalizmusnak azt az elvárását, hogy ne tegyünk különbséget és legyünk eklektikusak. Akinek feltétel nélkül tetszik minden, annak nem eklektikus ízlése van – annak egyszerűen nincs ízlése.

Az ízlésről gyakran mondják, hogy szubjektív, de ez nem igaz. Az ízlés annak a képessége, hogy érzékeljük a világban meglévő valódi különbségeket. Az ízlésbeli ítéleteket gyakran azért gondolják szubjektívnek, mert nem lehetséges maradéktalanul artikulálni azt, hogy az ember mégis hogyan érzékeli ezeket a különbségeket. Nem lehetséges az ízlés alapelveit megfogalmazni és leírni. De attól, hogy valamit nem tudunk tankönyvekből megtanulni, még nem lesz szubjektív. Az ízlést csak a közvetlen összehasonlítás során szerzett élményeken keresztül tudjuk megtanulni. Ennek legjobb módja, ha követjük valakinek az útmutatását, akinek kifinomult ízlése van, és aki rá tud mutatni olyan különbségekre, amelyek elkerülték a figyelmünket – de amelyeket, ha egyszer észrevettünk, már nem tudunk nem meglátni.

Az ízlés fejlesztése tehát feltételez egy hagyományt – egy olyan, a tapasztalat tűzpróbájában kifinomult gyakorlatot, amelyet az új generációk egy tanítványi láncolaton keresztül kapnak meg. Az ízlés megtanulása a kultúrába belenövésnek a része, azaz más szóval a kultúra továbbörökítése az időben.

A kultúra végső soron a világra tekintés egy formája, egy világnézet, amely nem csak elvont eszmékként, hanem konkrét gyakorlatként és műtárgyak formájában is megjelenik. A kultúra hozzáférést biztosít a közös világunkhoz, de mindig egy adott embercsoport nézőpontjából. A kultúrát birtokolni azt jelenti, hogy van valami, amit közösen birtokolunk másokkal. Kultúrát birtokolni azt jelenti, hogy ugyanabból a nézőpontból tekintünk a világra, mint mások. A kultúra egység. És ahogy Nietzsche rámutatott, a kultúrák belső egységüket a stílus egységessége révén fejezik ki.

Számomra ennek egyik legszemléletesebb példáját adják a kínai kutyafajták. A kínai oroszlánszobrok vadak és erősen stilizáltak, a kínaiak pedig gondos tenyésztéssel elérték, hogy a kutyáik is felvegyék ezt a stílust. A nagy csautól a kis sicun keresztül a pekingi palotapincsiig mindnek ugyanolyan rövid a pofája, széles a mellkasa, királyi a járása és sörényszerű a szőre. A sicu szó jelentése konkrétan „oroszlánkutya”.

Ezen felül a kultúra az identitásunk alapvető összetevője. A biológia a hardver, az anyanyelvünk és kultúránk az operációs rendszer – az a keret, amelyben a világot megtapasztaljuk.

Ha az ízlés előfeltétele a kultúrába gyökerezettség, és a kultúrákat a stílus egységessége jellemzi, továbbá a kultúra az identitásunk egyik alapköve, akkor hogyan viszonyuljunk az eklekticizmushoz? Ha valaki egészségesen azonosul a saját kultúrájával és annak kialakult ízlésével, akkor az idegen kultúrákat ízléstelennek fogja találni. Az övétől kismértékben különböző kultúrákhoz némi idegenkedéssel, a nagyon különböző kultúrákhoz erős nemtetszéssel fog viszonyulni.

Ez a fenti állítás nyilván sokkolni fogja a tanult nyugatiakat, de ugyanők teljesen problémamentesnek tartják azt, hogy a saját társadalmaik alsó néposztályait utálják – és mindeközben harmadik világbeli parasztok durva kézműves termékeiért rajonganak. Az ilyen eklekticizmus a kulturális hanyatlás jele. Az eklekticizmus feltételezi az ízlés hiányát, ennek alapja pedig a kultúrába gyökerezettség hiánya. Ez a hiány gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs meg az azonosulás a saját kultúrával. Ez az elidegenedettség teszi aztán lehetővé a stílus egységének fellazulását és az idegen elemek beszüremlését.

De vajon tényleg nem lehetséges más kultúrák termékei iránti őszinte és egészséges elismerés? És vajon nem éppen ez a fehér emberre jellemző hozzáállás? Mondhatjuk, hogy ez része a kultúrába ágyazottságnak, mivel az európai magaskultúra jó része bármely európai népi kultúrától idegen. De még ennél is nagyobb kihívás, hogy őszintén nagyra értékeljünk Európán kívüli kultúrákat – és ez az elismerés csak akkor őszinte, ha a saját kultúránkban és ízlésünkben gyökerezik. Az ilyen teljesítmény olyan ritka, mint egy idegen nyelv magas szintű ismerete. Más szóval ez mindig az elit teljesítménye, amire a társadalom tömegei sosem lesznek képesek.

Az elittel ellentétben a tömegtársadalom eklekticizmusa egyszerűen a multikulturális társadalomban felnövő barbárok és nyárspolgárok alapértelmezett működési módja. Ad az efféle multikulturalizmus valódi ízlést, más kultúrák értékelésének képességét? Természetesen nem. Az ilyen ember csak élettelen, értelmezési keretükből kiszakított tárgyak fogyasztója, és ezek a tárgyak csak segédeszközök az önfényezéshez.

Mondanom sem kell, hogy a multikulturalizmus többi megnyilvánulási formájához hasonlóan az eklekticizmust sem azért népszerűsítik, hogy gazdagodjunk általa – hanem éppen azért, hogy elszegényedjünk. Az eklekticizmus és a multikulturalizmus elfogadásával nem fogjuk tudni birtokba venni az egzotikumot, viszont elveszítjük azt, ami hozzánk legközelebb áll. Nem nyered meg világot, de elveszíted az otthonod. Nem találkozol idegen kultúrákkal, csak elidegenedsz a sajátodtól.

Amikor aztán ez a folyamat – amelynek minket, reakciósokat leszámítva senki nem áll ellen – a végletekig fokozódik, megszületik egy új, egységes stílus: minden egy homogén, szürke fogyasztói masszává áll össze. Ahogy a kultúrák keverednek, tolakodnak és egymáshoz dörzsölődnek, lassan lekopnak a különbségeik. Az így létrejövő új világstílus nem egy nép géniuszának terméke, hanem a legkisebb közös osztója mindazoknak a népeknek, amelyeknek az egyedi kulturális identitását felszámolták.

Amikor tehát a kulturális eklekticizmust népszerűsítik, és fétist csinálnak a kulturális különbségekből, azt szeretném, ha ezt úgy értékelnéd, mint a saját kulturális identitásod elleni támadást. Amikor én azt hallom, hogy az eklekticizmust magasztalják, a fegyveremért nyúlok. Legyen ez a te hozzáállásod is.

A folytatásban bemutatom, hogy az irónizmus miért nem fér össze az egészséges kulturális identitással.

Jegyzetek

* Archie Bunker az All in the Family c. ’70-es évekbeli amerikai tévésorozat főszereplője, egy reakciós munkásember, aki hangosan utálja az éppen ebben az időben kibontakozó liberális polkorrektséget.  (A ford.)

Fordítás: Csató Pál

További magyar nyelvű írások

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance