Print this post Print this post

Silné ženy

795 words

English original here

Táto esej je z knihy „Postav sa na našu vlastnú stranu“ od Michaela Polignana.

„Ty sa iba bojíš silných žien!“ Neviem ani spočítať, koľkokrát som počul toto obvinenie vychrlené na mužov, ktorí sa rozišli so svojimi priateľkami, keď už boli unavení z ich feministických póz a vyvádzania.

Priznávam – áno, bojím sa „silných žien“. A je tu hneď niekoľko dôvodov prečo ich nemať rád a dokonca sa ich báť.

Poďme preskúmať definíciu „silných žien.“ „Silné ženy“ nie sú tie, ktoré môžu zdvíhať ťažké predmety, nosiť košíky na hlavách a tak podobne. „Silné ženy“ nie sú tie, ktoré si dokážu zachovať dôstojnosť v chvíľach smútku, ktoré prináša život a smrť. „Silnými ženami“ nie sú ani tie, ktoré okrem materstva nesú na svojich pleciach i zodpovednosť za mŕtvych, dysfunkčných, rozvedených, či inak absentujúcich otcov.

„Silnou ženou“ dnešných dní sú myslené ženy, ktoré môžu robiť všetko to, čo môže robiť muž – a to práve tak dobre, ak nie i lepšie ako on – a preto mužov nepotrebujú. Ako hovorí jeden aforizmus – „silná žena“ potrebuje muža asi podobne ako ryba bicykel. (Toto je zaiste jedna z najhlúpejších analógií aká kedy získala hrdý status klišé).

Ale veď byť potrebným je tak krásne. Byť potrebným emocionálne, nie iba pre fyzické úlohy ako vynesenie smetí, zabitie pavúkov, či otvorenie vzdorovitého veka. Čo za muža, ktorý je pri zmysloch, by preferoval ženu, ktorá ho nepotrebuje pred tou, ktorá áno? Muž, ktorý preferuje ženy, ktoré ho nepotrebujú ich v skutočnosti tiež nepotrebuje. Takáto žena môže byť pre neho prospešná len do času – kvôli sexu, či pre plytkú spoločnosť. Ale prečo by pri nej riskoval hlbšiu emočnú väzbu? Prečo by riskoval pri nej pocit, že ju potrebuje, keď ona stále trvá na tom, že ho v skutočnosti nepotrebuje?

Muži sú prirodzene promiskuitní a preto sú ochotní zmieriť sa so „silnými ženami“ dovtedy, kým je sex s nimi dobrý. Lenže muži sú tiež od prírody romantici. Som presvedčený, že muži prechovávajú ďaleko hlbšie city k svojim polovičkám než ženy k nim. (Ženy si totiž rezervujú tie najhlbšie city pre svoje deti). Muži sú preto ďaleko viac emočne zraniteľní ako ženy a budú prirodzene veľmi opatrní, pokiaľ ide o budovanie emočnej väzby so „silnými ženami“, u ktorých je ďaleko pravdepodobnejšie, že ich podrobia emočnému peklu, len aby dokázali ako „silnými“ sú. To je dôvod, prečo sú „silné ženy“ často vykrúcané, ale zriedkakedy dovedené k oltáru.

Tvrdenie, že ženy sú schopné robiť všetko čo muž, ba i lepšie, je iba obyčajná lož. Áno, nájdeme i výnimočne silné ženy a výnimočne slabých mužov. Ale v priemere sa obe pohlavia odlišujú v nespočetných spôsoboch. Takže je správne povedať, že priemerný muž môže prekonať priemernú ženu v nespočítateľných činnostiach, rovnako ako priemerná žena môže prevýšiť priemerného muža v množstve ďalších vecí. Okrem toho, pri každom páre sa nájdu veci, ktoré môže muž robiť lepšie ako žena a naopak.

Nikdy som nestretol muža, ktorý by bol posadnutý takým spôsobom, že by sa trápil so všetkými činnosťami, o ktorých si jeho priateľka myslí, že ich robí lepšie a to len preto, aby jej dokázal, že sa mýli. Jedným som si však istý: nikdy by som ho nenazval silným mužom. Navyše si viem predstaviť, ako rýchlo by bola jeho priateľka unavená z jeho pokusov prekonať ju vo varení alebo vyšívaní. Mám za to, že po čase by jej prišiel doslova opovrhnutiahodný. A keď už by konečne od neho odchádzala, tak si ho predstavujem ako stojí vo dverách do kuchyne, v zástere, pričom v rukách drží perfektne spravené soufflé a z plných pľúc kričí: „Ty sa len bojíš silných mužov!“

„Silné ženy“ sú tie najviac neisté, malicherné a súťaživé zo všetkých žien. Toto sú však ich slabiny, nie silné stránky.

Žiadny muž nechce ženu, ktorá s ním sústavne súťaží a pozerá sa na jeho slabiny. Život muža je dosť súťaživý a neistý kvôli iným mužom. Preto muži prirodzene túžia po tom, aby ich vzťahy so ženami boli útočišťom pred sústavným mužským meraním síl. Ale „silné ženy“ toto mužovi neposkytnú.

Ďalší problém so „silnými ženami“ je, že inklinujú k imitácii mylných predstáv o maskulínnom správaní. Imitujú maskulínnu súťaživosť, ale už nie prejavy maskulínneho kamarátstva, zdvorilosti a bratstva, ktoré dáva súťaživosti prvky ľudskosti. Ako by aj mohli, keď všetky z týchto jemných, kolektívnych cností sú asociované i so ženskosťou, ktorú sa „silné ženy“ snažia silou – mocou prekonať?

„Silné ženy“ si spôsobujú mrzutosť, pretože vnášajú súperenie tam, kde nie je vítané. Sami sa zosmiešnia, pretože nevyhnutne zlyhajú v niektorých pokusoch prekonať svojich mužov. Sami sa budú cítiť opovrhnutiahodné, pretože ich citové vydieranie povedie mužov k tomu, že ich nechajú vyhrať – dúfajúc, že možno upustia od svojej iritujúcej súťaživosti.

Čo je to „silná žena“? Bytosť, ktorá sa vzdala najlepších vlastností svojho pohlavia pre najhoršie vlastnosti pohlavia opačného. A to je niečo, čoho sa treba báť.

Source: http://www.protiprudu.org/silne-zeny/

 

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance