Print this post Print this post

Prehodnotenie židovskej otázky

Reframing760 words

English original here

Keď som sa prvý krát začal zaujímať o biely nacionalizmus všimol som si, že základný princíp etnonacionalizmu bol vždy koncipovaný ako odlišný od židovskej otázky. Etnonacionalizmus je myšlienka, že rasová a etnická rozmanitosť v rámci toho istého politického systému sú vždy zdrojom svárov, a že mier a harmónia nastupujú so zavedením homogénnej zvrchovanej domoviny pre všetky národy.

Avšak židovská otázka je pravdepodobne niečo odlišné od základného etnonacionalizmu. Zahŕňa také témy, ako úloha Židov v propagácii komunizmu, sionizmu a bieleho úpadku a dokonca aj otázky týkajúce sa holokaustu. Niektorí nacionalisti tieto otázky vyťahujú, iní sa od nich držia ďalej, iba obhajujú etnonacionalizmus, ale nedotýkajú sa židovskej otázky.

Chcel som naznačiť, že takéto škatuľkovanie židovskej otázky je úplne zlé. Židovská otázka nie je niečo odlišné od etnonacionalizmu. To nie je samostatný, výhradne voliteľný súbor otázok vyššieho rádu, od ktorých sa môžu etnonacionalisti dištancovať. Naopak, židovská otázka je jednoduché a priamočiare uplatnenie základného princípu etnonacionalizmu.

Ak etnonacionalisti volajú po nahradení multikultúrnych spoločností monokultúrnymi, potom sú Židia zreteľne národom, ktorý patrí do vlastnej krajiny a nemá byť rozptýlený medzi ostatnými národmi. Ak teda Anglicko má byť anglické, Švédsko švédske, Írsko írske, potom musia byť cudzie populácie repatriované do svojej vlasti – vrátane Židov. To je etnonacionalistická odpoveď na židovskú otázku.

To je v úplnom súlade s pôvodným historickým zmyslom židovskej otázky, ktorá je otázkou, ako Židom – jasne odlišnému národu – môže byť poskytnutá právna rovnosť a občianstvo v rámci iných národov. Naša odpoveď je: Nemôže. Patria do svojho vlastného národného štátu. Židovská otázka je cele otázkou vzťahov etník a národných štátov.

Židovská otázka dávno predchádzala takým fenoménom, ako komunizmus, sionizmus a holokaust, takže istotne nie je s nimi spojená. Židovská otázka nie je nevyhnutne spojená ani so židovskou úlohou v úpadku bielej kultúry a demografie. Židia môžu byť jedovatí ako hady, alebo nevinní ako baránkovia, ale židovská otázka tu stále bude – jednoducho preto, že sú to odlišní ľudia roztrúsení medzi rôznymi národmi.

Pokiaľ ide o bielych etnonacionalistov, židovská otázka je presne analogická k čiernej otázke, mexickej otázke, alebo cigánskej otázke. Teda židovská otázka je etnonacionalizmus 101, žiadna tajomná, vysokoúrovňová voľba.

Tento prístup k židovskej otázke presúva dôkazné bremeno. Už nemusí “antisemita” argumentovať, že etnonacionalisti potrebujú venovať svoju pozornosť židovskej otázke. Človek nemusí argumentovať tým, že Židia sú “špeciálni” ľudia, keď vezmeme na vedomie, že sú jednoducho odlišní ľudia, a teda patria do svojej vlastnej krajiny a nie medzi nás.

Namiesto toho je povinnosťou tých etnonacionalistov, ktorí sa dištancovali od židovskej otázky, aby vysvetlili, prečo Židia – na rozdiel od iných cudzincov – by mali mať právo žiť medzi nami s plnými občianskymi právami. Toto je v skutočnosti to, prečo sa nacionalisti, vyhýbajúci sa židovskej otázke, dohadujú. Keď Jared Taylor hovorí, že Židia “vyzerajú pre mňa rovnako”, tak hovorí, že oni sú “my”, nie iný národ. Samozrejme, vyhlasovať, že Židia sú “my” je v rozpore s politikou American Renaissance vychvaľovania Izraela ako národa, ktorý chráni svoje hranice a stavia sa na vlastnú stranu v etnických konfliktoch. Lebo ak Židia sú len rodom bieli ľudia, potom aké majú ospravedlnenie za vytvorenie etnického štátu na palestínskom území? A ak sú Židia samostatný národ, potom patria do vlastnej krajiny a nie medzi ostatné národy.

Samozrejme, pre Taylora je ľahšie tvrdiť, že Židia sú “my” v americkom taviacom kotli. Bolo by ťažšie povedať, že Židia “vyzerajú francúzsky”, alebo “vyzerajú švédsky”, pretože to tak nie je, a pretože francúzsky či švédsky etnický pôvod nie je otázkou rodového belošstva. Navyše, napriek veľkému počtu zmiešaných sobášov, jadro americkej židovskej komunity zostalo stranou taviaceho kotla a silne sa identifikuje so štátom Izrael. A konečne, Židia nezačali ako biely rod. Rasové jadro ich populácie je neeurópske, aj keď niektorí Židia získali mnoho európskych génov počas svojho putovania.

Židovská otázka sa nelíši od etnonacionalizmu. Je to etnonacionalizmus aplikovaný na Židov. Preto žiaden etnonacionalista nemá právo sa dištancovať. Akonáhle niekto uzná, že Židia sú odlišné osoby, etnonacionalistické riešenie židovskej otázky je židovský nacionalizmus – teda sionizmus.

Samozrejme mnoho bielych nacionalistov má oveľa viac čo povedať o Židoch, než len sledovať, že sú to odlišní ľudia. Argumentoval som, že osud bieleho nacionalizmu nezávisí tak či onak na výsledku historických debát o holokauste. Ale ja verím, že Židia sa nielen líšia od bielych, ale sú aj vplyvní a nenávistní nepriatelia, ktorí nesú značnú zodpovednosť za úpadok bielych a odpor proti bielej obnove.

Niektorí bieli nacionalisti o tom nechcú počúvať. Ale aj tak, ako som argumentoval, musia čeliť židovskej otázke. Pretože ak Židia nie sú nič viac, než odlišní ľudia, potom etnonacionalisti musia konštatovať, že Židia patria do svojej vlastnej krajiny a nie do našich. Tak je to jednoduché.

Source: http://www.protiprudu.org/prehodnotenie-zidovskej-otazky/

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance