Print this post Print this post

Biały nacjonalizm a kwestia chrześcijańska

871 words

English original here

We współczesnym białym nacjonalizmie istnieje silna anty-chrześcijańska tendencja.

Argumentacja wygląda mniej więcej tak: chrześcijaństwo jest jedną z głównych przyczyn upadku białej rasy z dwóch powodów. Po pierwsze, daje ono Żydom uprzywilejowane miejsce w sakralnej historii ludzkości – rolę, którą wykorzystali do zdobycia dzisiaj ogromnej władzy nad nami. Po drugie, chrześcijańskie nauki moralne – wrodzona zbiorowa wina, magiczne odkupienie, uniwersalizm, altruizm, pokora, łagodność, nadstawianie drugiego policzka itd. – są główną przyczyną postępującego samobójstwa białej rasy i główną przeszkodą w odwróceniu biegu rzeczy. Wartości te są chrześcijańskiego pochodzenia, mimo że świeccy liberałowie i socjaliści odrzucają ich nadnaturalną otoczkę. Najpowszechniejszym wnioskiem jest to to, że biała rasa nie będzie w stanie uratować samej siebie, dopóki nie odrzuci chrześcijaństwa.

Sądzę, że argumentacja ta jest połowicznie prawdziwa. Uważam, że chrześcijaństwo jest jedną z głównych przyczyn upadku białych z powodów wymienionych powyżej. Ale nie uważam, że odrzucenie chrześcijaństwa jest niezbędnym warunkiem odrodzenia białych. Nie jestem chrześcijaninem. Ale to, że nie jestem chrześcijaninem, może dodać wiarogodności mojemu rozumowaniu, zgodnie z którym ruch białego nacjonalizmu nie musi i w istocie nie powinien być anty-chrześcijański.

Po pierwsze, pomimo że debaty intelektualne są częścią białego nacjonalizmu (być może zbyt dużą częścią), nie możemy nigdy stracić z pola widzenia faktu, że biały nacjonalizm jest ruchem politycznym, a nie czysto intelektualnym. Ruchy intelektualne wymagają konsensusu w sprawie podstawowych zasad jak i ostatecznych celów. Ruchy polityczne wymagają zgody jedynie w zakresie celów praktycznych.

Naszym celem jest biała ojczyzna w Ameryce Północnej. Ten cel polityczny jest faktycznie podzielany zarówno przez chrześcijan jak i nie-chrześcijan. Aby zdobyć białą ojczyznę, musimy pracować z naszymi sojusznikami, nie przeciwko nim. Możemy sobie życzyć, żeby zgadzali się z nami w innych kwestiach poza celem stworzenia białej ojczyzny. Ale nie jest to niezbędne, a podkreślanie różnic w poglądach nie jest produktywne. Kiedy człowiek stoi na barykadzie, nie może obrócić się w stronę swoich towarzyszy i zacząć szukać problemów.

Niepodkreślanie różnic w przekonaniach nie jest jednak tym samym co ukrywanie ich. Dojrzały i zdrowy ruch białego nacjonalizmu powinien kultywować kulturę otwartości i szczerości. Musimy być równie skłonni do wyrażania różnic między nami w cywilizowany sposób, co jesteśmy skłonni odłożyć je na bok i pracować dla wspólnego dobra.

Po drugie, chrześcijaństwo może być niezbędnym składnikiem rasowego samobójstwa białych, ale tak naprawdę nie jest jego siłą napędową. Chrześcijaństwo już dawno przestało być siłą rządzącą w społeczeństwach zachodu czy w życiu poszczególnych chrześcijan. Kościoły wychwalają teraz samobójstwo białych i chrześcijański syjonizm, ponieważ pragną podlizywać się prawdziwej intelektualnej i politycznej strukturze władzy, a dzisiaj ta struktura jest przemożnie zdominowana i zdefiniowana przez Żydów i żydowskie interesy.

Nie jest to jednak nowe zjawisko. Kościół od dawna ustawiał swoje żagle tak, jak wieją wiatry korzyści. Gdy rządzili monarchowie absolutni, kościół wychwalał boskie prawo królów. Gdy istniało niewolnictwo, kościół nakazywał niewolnikom bycie posłusznym wobec swoich panów. Gdy panował patriarchat, kościół pouczał żony, żeby były posłuszne swoim mężom.

Kuszącym jest potępienie tej skłonności jako zwyczajnego politycznego oportunizmu, ale byłby to błąd. Kościół zawsze giętko uginał się przed panującymi normami politycznymi i intelektualnymi, ponieważ – w ostatecznym ujęciu – jego królestwo jest z nie z tego świata. Pomimo takich aberracji jak ruch ewangelii społecznej, kościół zawsze był bardziej zajęty zbawianiem jednostkowych dusz niż sprawiedliwością społeczną. Zatem ludzie kościoła uważają podlizywanie się świeckiej władzy za drobną cenę, którą trzeba zapłacić, aby utrzymać się w biznesie ratowania dusz.

Dla białego nacjonalizmu oznacza to, że kościół będzie sprzeciwiał się nam mniej gorliwie niż ci, którzy mają głównie świeckie cele, np. organizacje żydowskie, organizacje etniczne kolorowych czy świecka lewica. A kiedy przejmiemy władzę, księża i pastorzy będą polować na takie biblijne wersety, które usprawiedliwią nowy system. Nie ma żadnego powodu, dla którego białe państwo nie miałoby stać się nowym Cezarem, któremu chrześcijanie będą ślubować swoją świecką wierność przy zachowaniu swojej religijnej wierności wobec Boga.

Po trzecie, podstawową zasadą walki politycznej jest to, że należy zawsze pracować dla zachowania jedności w swoich szeregach przy jednoczesnym szerzeniu podziałów pośród wroga. Chrześcijański opór wobec białego nacjonalizmu będzie słabszy, jeśli kościoły będą podzielone, a mogą być podzielone, jeśli w naszych szeregach będą chrześcijanie, zwłaszcza chrześcijanie z osobistymi powiązaniami z przywódcami kościołów. Jednak opór będzie silniejszy, jeśli biały nacjonalizm przestanie być jedynie ruchem politycznym i zyska kształt anty-chrześcijańskiej krucjaty.

Gdy powstanie już państwo oparte na białym nacjonalizmie, biali nacjonaliści będący chrześcijanami mogą wykorzystać swoje powiązania z kościołami, aby lepiej przestrzegały zasad nowego porządku.

Pomimo że obecność chrześcijan w ruchu białego nacjonalizmu pomoże podzielić kościoły i osłabić ich opór, ich obecność nie podzieli i nie osłabi białego nacjonalizmu, dopóki pozostanie on czysto politycznym ruchem zjednoczonym jedynie przez dążenie do stworzenia ojczyzny dla białych.

Dzisiaj biały nacjonalizm jest ruchem politycznej prawicy. Jednak pewnego dnia może stać się powszechnie panującym poczuciem zdrowego rozsądku w całym politycznym spektrum. Według mnie byłby to pozytywny rozwój, ponieważ w kwestii religii i polityki jestem w dużej mierze liberałem: wierzę w rozdzielenie religii i polityki oraz w oparcie politycznych decyzji na świeckim rozumie.

Wydaje mi się, że dobrą koleją rzeczy może być to, że rozdział kościoła od państwa w białej ojczyźnie może być wymuszony przez rzeczywistość polityczną. Ruch białego nacjonalizmu musi jednoczyć białych o różnych przekonaniach religijnych w walce o swoje państwo. Oznacza to, że musimy budować religijny pluralizm i tolerancję w naszym ruchu już dziś, co sprawi, że zostaną one wbudowane w naszą ojczyznę jutro.

 

The Occidental Observer, 14.05.2010

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance