Print this post Print this post

“Божиите маймуни“ на Уиндъм Люис

956 думи

English original here

Уиндъм Люис
The Apes of God

“Божиите маймуни“ (Apes of God) се оказва една от най-унищожителните сатири публикувани на английски език от времето на Драйдън и Поуп насам. Тя е отпечатана за пръв път в частна печатница (преди официалното ѝ публикуване) и обхваща над 600 страници, подобно един лондонски телефонен указател. 

“Маймуните“ третира с ултрамодернистки маниер каталог или слайдшоу на лондонски дилетанти от междувоенния период. Това е, в действителност, гаргантюанска сатира срещу Кръга Блумсбъри и всичките му трудове. Историческото значение на Кръга Блумсбъри е, че той е инкубаторът на всички ляво-либерални идеи, които днес са се затвърдили в тоталитарен фирн в живота на Запада. Това е истински важният аспект на това гаргантюанското начинание – един, иначе игнориран труд.

Да резюмираме някои детайли: романът се занимава със сантименталното обучение на млад идиот (Дан Болейн) в начина на живот на Блумсбъри (маймунското царство). В пролога, той се среща с плеяда бохеми милионери подложени на унищожителна критика от Люис. Главите и подзаглавията се занимават най-вече с неговото образование по идеологически въпроси (не че глупакът Дан разбира нещата по този начин), като той получава помощ в своите разсъждения от Пиерпоан (заместващ Люис), вентрилога на Пиерпоан и изобретател на “прогнози“, Хорас Загреус, както и Стар-Смит. Последният е политическият секретар на Пиерпоан, уелски подстрекател, който се облича, като черноризец на партито на лорд Озмънд или Сирни заговезни, което заема между една четвърт и една трета от книгата.

Wyndam Lewis' portrait of Edith Sitwell

Либералите, подложени на дисекция, са Джеймс Юлиус Ратнер (семитска версия на Джеймс Джойс), Лайнъл Киен и семейство, невероятни Прустовци, различни позьори и лесбийки-хулиганки, както и фамилията Ситуел, описана като ирландските Шоу. Фамилията Ситуел е изцяло забравена днес, но е била много влиятелна в междувоенния свят – както  свидетелства майсторската биография на John Pearson “Facades: Osbert, Edith and Sachaverell Sitwell. Няма да е пресилено да се каже, че тази сатира е съхранила Ситуел в съвременната култура, въпреки факта, че те са под прицела на свирепото остроумие на Люис.

По време на тази одисея в маймунското царство различни теми се разплитат. Първата е увлечение по класовата война – в салонно болшевишки маниер – от страна на тези, които привидно имат най-много какво да изгубят от нея. Това води до активно сътрудничество между господари и слуги, изпреварило времето си. Следващата “война“, към която тези пацифисти насочват вниманието си, е войната между поколенията, което е най-добре илюстрирано с поведението на фамилия Ситуел спрямо техния остарял Патриарх, Коки1 в романа.

Други култове или псевдокултове от ранните тридесет (т.е. двадесетте) са култът към детето, феминизмът в различните му вариации, възхвалата на негрите (вж. трудовете на Firbank, например) и неизменно присъстващият хомосексуализъм. Както Хорас Загреус – един от гласовете на Люис в романа – гневно отбелязва: що се отнася до Блумсбъри, хетеросексуалната любов е тази, чието име не трябва да бъде споменавано.

Всички тези предполагаеми форми на политическа коректност биват обединени от израстващо поколение, чийто “напреднали“ последователи решават да си пуснат косите през бурните двадесет. Действително, пресищането, позлатената фасада на изключително богатите – чиято анатомия е описана в този роман – приключва чак с Големия срив на борсата, който настъпва горе-долу по същото време, в което романа излиза през ’30-те.

Семантиката на радикалната буржоазия до голяма степен е превзела света и това, което е било анатема за масите или еснафите е сега нормална тема за разговор за всички – от полуграмотните до образованите. Революционната бохемия, според Люис, действа на три нива. Първо, аристократичната версия от 90-те години на XIX в. – “палавите деветдесет“, разчупването на Оскар Уайлд и тн., само, за да бъде продължен този етап от масовата буржоазна версия на la Decadence през 20-те. Това открива пътя за масовата пролетаризирана версия на бохемията, която удря света през 60-те години, след няколко битнически предшественици десетилетие по-рано. Люис никога не доживява, за да види този период, тъй като умира през 1957 г.

Друга много интересна черта е достоверната представа на Люис за революционната идеология и нейните странични ефекти. Тъй като още в “Изкуството да бъдеш управляван“(The Art of Being Ruled) , през 1926 г., Люис постулира идеята, че еманципацията на жените да работят ще убие семейството много по-ефективно, отколкото всички феминистки шествия, взети заедно.

Една от най-изключителните преценки на Люис е че много марксистки ценности, плавайки свободно и отделяйки се от потока на техния исторически извор, могат да използват пазарната икономика, за да постигнат своите цели. Това е толкова дълбоко ниво на проницателност и Честъртънов парадокс от 1926 г., че вероятно е изглеждала почти невменяемо.

Други спомагателни позиции, които са част от тази свръхструктуралистка рампа (sic) са култа към екзотиката и примитивното в изкуството, детското изкуство и правата на децата, психоанализата и враждебността към всички предходни форми.

Революционният мислител Бил Хопкинс веднъж ми каза, че една от причините за обсебеността от примитивизма в ранния модернизъм е реакцията срещу категоризацията на западната мисъл от XIX в. Това води до желанието да се рита срещу тръните и да се изработват нови контрастратегии от чиста енергия в изкуството. Каквато и да е истината, враждебността към милитаристкото минало, национализма, империализма, расата и империята – пълното отхвърляне на Киплингова Британия – е същината на блумсбърийската чувствителност.

Въпреки това, подразбира се, че Люис, създателят на вортицисткото движение в модернизма, разглежда модерното изкуство, като оръжие в борбата против “Божиите маймуни”. В това отношение, Люис е това особено рядко животно – безкомпромисен модернист и десен преоценител на всички ценности.

Интересно е, че идеята за “Маймуните“ идва от дилетантска привилегия на хиляда художници-аматьори, поети, скулптори, писатели и тям подобни, всички от които част от богатата бохемия, които заемат свободното място за истинските творци, като него. Култът към аматьора, въпреки това, скоро ще бъде заменен от общ меланж от забавление и културната индустрия, които вероятно възпрепятстват голяма част от следвоенното творчество, Люис не е доживял да види.

1. – Cockey – англ., късоглед

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance