Print this post Print this post

Liberalizmus starých časov

eugenics_poster11,038 words

English original here

Keď bieli nacionalisti poukážu na nepopierateľný fakt, že kresťanské cirkvi v belošských krajinách aktívne napomáhajú realizácii rasovej výmeny prostredníctvom nebielej imigrácie a kolonizácie, alebo (v najlepšom prípade) tomu neoponujú, tak štandardnou odpoveďou kresťanských apologétov býva, že by sme dnes nemali kritizovať cirkev, pretože pred stáročiami bojovala proti moslimskej invázii Európy a začala krížové výpravy s cieľom oslobodiť Svätú zem. 

Nazývam to argument v prospech „náboženstva starých časov“ a pre viaceré dôvody mi príde nepresvedčivý:

1. Ide o minulosť, dnes je situácia odlišná. 

2. Európu neubránili kňazi, ale bojovníci. Boli to meče, sekery a palcáty v rukách silných mužov, ktoré rozsekali útočníkov, nie kríže, kadidlá a modlitby pedofilov v sukniach. Islam napadol množstvo rozličných národov s rozmanitými náboženstvami. Ale bez ohľadu na to, či ich kňazi boli hinduisti, zoroastriáni alebo kresťania, tak to boli bojovníci, ktorí bránili svoju vlasť. Predkresťanskí európski bojovníci bránili svoju domovinu v bitkách pri Termopylách a Salamíne, a to isté môžu dnes robiť i post-kresťanskí Európania. 

3. Máme tomu rozumieť tak, že ak si chcú kresťania privlastniť bitku pri Tours, tak si budú chcieť tiež privlastniť všetko čo jej predchádzalo, menovite i stratu kresťanskej severnej Afriky a Španielska v prospech islamu?

4. Ak si chcú kresťania privlastniť krížové výpravy, znamená to, že si chcú tiež privlastniť počiatočnú stratu Svätej zeme, ktorá predtým patrila Byzantíncom? Chcú si privlastniť štvrtú krížovú výpravu a stratu Konštantínopolu? Chcú sa tiež hlásiť ku krížovým výpravám detí? Chcú si privlastniť i konečnú stratu Svätej zeme v prospech moslimov? Netreba zabúdať, že v konečnom dôsledku boli krížové výpravy totálnym fiaskom.

5. Ak si chcú kresťania privlastniť bitku pri Lepante, želajú si tiež privlastniť pád Konštantínopola a každú ďalšiu porážku, ktorá potom nasledovala? Chcú si privlastniť obchody a aliancie kresťanských kniežat s Turkami, ktorí sledovali osobný prospech a získanie výhod oproti ostatným?

Najlepším spôsobom ako porozumieť pochabosti našich nádejí v oživení bojovnej formy kresťanstva – čiže náboženstva, ktorého hegemónia bola v 17-tom storočí v belošských krajinách nahradená a odvtedy postupne chradne – je porovnať kresťanstvo s ďaleko vitálnejším náboženstvom, ktoré ho nahradilo – s dnešným dominantným náboženstvom Západu: liberalizmom.

Rovnako ako kresťanstvo, i liberalizmus je univerzálnou vierou. Podobne ako všetci ľudia môžu byť „bratmi v Kristu“, tak i všetci ľudia môžu byť občanmi liberálnej spoločnosti. To však nebránilo liberálom pred menej ako 100 rokmi v tom, aby boli rasovými realistami a postavili sa v etnických konfliktoch na svoju vlastnú stranu. Liberáli a pokrokári boli v týchto časoch obhajcami imigračných reštrikcií a eugeniky. Jedným z projektov mojej webstránky Counter- Currents ( https://www.counter-currents.com) je dokumentovať existenciu tzv. rasovo uvedomelej ľavice medzi ktorej predstaviteľov patril napr. Jack London a Denis Kearney v Kalifornii a Rex Faiburn na Novom Zélande. Podľa mňa je pre bielych nacionalistov ďaleko rozumnejšie dúfať v revival rasovo-uvedomelej a militantnej formy dnešného dominantného náboženstva Západu, než v obnovu stredovekej formy v súčasnosti umierajúcej viery.

Liberalizmus starých časov je nielen relatívne nedávny, ale je v ďaleko väčšej miere prístupný reforme než kresťanstvo a iné zjavené náboženstvá z Písma. Neexistuje totiž žiadna „biblia“ liberalizmu – s výnimkou zvyškových stôp samotnej Biblie, ktorá je zdrojom mnohých problémov. Takže liberalizmus je relatívne viac otvorený interpretácii a zmene. Predstava, že kresťanstvo zbavené rovnostárstva, univerzalizmu a eschatologických fantázií je nádejou pre budúcnosť je nepredstaviteľná. Ale liberalizmus pozbavený týchto prirodzených stôp kresťanstva si už predstaviť môžeme. Je možné veriť tomu, že liberalizmus je najlepšou spoločenskou formou, ale len v prípade bielych ľudí, pretože rasy sa od seba odlišujú a neexistuje tu nádej, že tieto odlišnosti zaniknú v nejakej budúcej utópii.

1. Bieli liberáli sú v skutočnosti ťažkí rasisti. Každý jeden liberál, ktorého poznám verí, že čierni a mestici sú v priemere intelektuálne podradní a menej atraktívni ako bieli. Rovnako veria, že Aziati sú síce intelektuálne rovnocenní s bielymi, ale v porovnaní s nimi ďaleko menej atraktívni a zaujímaví. Môžete to vycítiť z ich správania, ale mnohí z nich sa k tomu i priznajú, pokiaľ si budú istí, že vám môžu dôverovať.

Ale bieli liberáli nikdy nebudú tieto svoje postoje verejne deklarovať alebo sa podľa nich správať a to pre rovnaký dôvod ako väčšina bielych nacionalistov. Týmto dôvodom je vina kvôli osvojeniu falošných hodnôt a túžbe zachovať si peniaze a status v systéme, ktorý odmeňuje komformitu a trestá disent. Boja sa, pretože sú osamotení vo svojom presvedčení. Alebo sa boja, že ak aj nie sú sami, tak nikto by sa ich nezastal, zatiaľ čo by ostatní využili ich upadnutie do nemilosti. Ak by sme raz tieto kontrolné mechanizmy prelomili, tak sa nám otvoria dvere k rozmanitým možnostiam.

2. Bieli liberáli sú v skutočnosti „bieli supremacisti“, a to až do takej miery, že mi to príde trápne a ofenzívne. Liberáli veria, že bieli sú jedinými činiteľmi v dejinách. Tento pohľad vedie k dvom spriazneným myšlienkovým vzorcom: k bielemu velikášstvu a k bielej vine. Biele velikášstvo je pohľad, ktorý naznačuje, že bieli sú zodpovední za všetky dobré veci. Bieli liberáli veria, že nastavujú štandardy civilizovaného života, ku ktorému by mali všetky ostatné národy smerovať, eventuálne by smerovali, ak by vedeli, čo je skutočne pre nich dobré. Odvrátenou stranou bieleho velikášstva je biela vina – viera, že bieli sú v skutočnosti zodpovední za všetko zlo na svete. Ak by sa bieli liberáli vzdali tohto nereálneho pocitu všemohúcnosti a akceptovali by skutočnosť, že i ďalšie rasy sú tvorcami, či už dobra alebo zla, pričom by si ponechali zmysel pre bielu hrdosť a vzdali sa bielej viny, tak by sa nám otvoril nový svet plný možností.

Bieli liberáli a pokrokári vo všeobecnosti preferujú darwinizmus pred kreacionizmom, s výnimkou keď sa jedná o ľudský mozog. Rovnostári sú len liberálnymi kreacionistami. Myšlienka, že rasa je sociálny konštrukt je len metafyzickým postulátom rovnostárskej schémy spoločenského pozdvihnutia. Ak sa jedná o vedu, tak bieli liberáli sú z 99% na ceste k bielemu nacionalizmu. Naproti tomu kresťanskí kreacionisti dosahujú 0%. Preto sú ochotní akceptovať rasové rovnostárstvo bez výhrad. V skutočnosti by boli jedinými ľuďmi v našej spoločnosti, ktorí by v neho reálne verili.

Špecifickou výhodou oživenej rasovo-realistickej a militantnej formy liberalizmu je, že na rozdiel od konzervatívcov, liberáli sú víťazmi: rozumejú moci. Vedia ako ju získať a ako si ju udržať. Bieli nacionalisti sa majú od nich veľa čo učiť.

Samozrejme, ak by liberalizmus postúpil rasovú reformu, tak by to v konečnom dôsledku viedlo k strate jeho intelektuálnej hegemónie v prospech bieleho nacionalizmu, ktorý by ho nahradil ako nové občianske náboženstvo Západu.

 

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , , . Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance