Print this post Print this post

Αγάπα την Βροχή, αγάπα την Ζωή

Umbrellas457 words

Μετάφραση Greg Johnson

Μετάφραση στα ελληνικά: Ρωμανός

Δεν ξεχνώ ούτε μια στιγμή τους αγώνες της εποχής μας. Δεν ξεχνώ ούτε μια στιγμή τις μάχες του παρελθόντος που μας έκαναν αυτό που είμασθε. Δεν ξεχνώ ούτε μια στιγμή ότι το να υπάρχεις δεν σημαίνει μόνον να αφιερώνεσαι και να αφοσιώνεσαι , αλλά επίσης, να μάχεσαι. Ούτε ξεχνώ ότι η ζωή έχει έντονες στιγμές και ήρεμες στιγμές, χαρές και στεναχώριες.

Η ζωή εν γένει (και η δική μας ζωή) είναι μία εικόνα της φύσεως, από την οποίαν εκπορεύεται, που ο Ηράκλειτος ήδη είπε, σε έναν περισσότερο τοπικό αφορισμό, σχεδόν τριάντα αιώνες πρίν: «Η Φύση αγαπά τα αντίθετα: μέσω αυτών δημιουργεί την αρμονία».

Ο Όμηρος είπε το ίδιο πράγμα με έναν διαφορετικό και ποιητικό τρόπο, δίδοντας έμφαση στο ότι η ύπαρξή μας αποτελεί μέρος των κύκλων της φύσεως: «Οίη περ φύλλων γενεή, τοίη δε και ανδρών. Φύλλα τα μεν τ’ άνεμος χαμάδις χεέι, άλλα δε θ’ ύλη τηλεθόωσα φύει, έαρος δ’ επιγίγνεται ώρη. Ως δε ανδρών γενεή η μέν φύει η δε απολήγει.» (Ιλιάς, Ζ’, 146) (όπως των φύλλων η γενεά, έτσι και των ανδρών. Τα φύλλα ο άνεμος σκορπίζει στο έδαφος και άλλα το δάσος φύει, όταν έρχεται της άνοιξης η ώρα. Έτσι και των ανδρών η γενεά, η μεν γεννάται, η δε απολήγει.)

Για τους συγχρόνους μας, πάντοτε πολυαριθμότερους, που περνούν τις ημέρες τους στον τεχνητό κόσμο των πόλεων (πάντοτε, επίσης, υπάρχουν περισσότερες πόλεις), είναι συχνά δύσκολο να δούν πέραν του τσιμέντου, του γυαλιού, του ατσαλιού και του ηλεκτρικού φωτός ότι η φύση, παρά την εμφανή απουσία της, συνεχίζει να μας αγκαλιάζει και να χαράσσει τις γραμμές της δυνάμεως της υπάρξεώς μας, μεταξύ της νηπιακής ηλικίας και της λήθης : «Οίη περ φύλλων…».

Η ξεχασμένη φύση, ωστόσο, μας θυμάται μερικές φορές με τον πιο απρόσμενο μα και αναπόφευκτο τρόπο: όταν η βροχή πέφτει στην πόλη και η διάνοια του ανθρώπου δεν μπορεί να την ελέγξει. Είναι μια αντανάκλαση, την οποίαν προτείνει ένα θεμελιώδες μικρό βιβλίο με τον προκλητικό τίτλο : «Αγάπα την Βροχή, αγάπα την Ζωή». Ο συγγραφέας του, συγγραφέας και φιλόσοφος Dominique Loreau, είναι μια γυναίκα που ζεί στην Ιαπωνία, γεγονός που πιθανόν συμβάλλει στην αντίληψη της περί υπάρξεως. Θα αντιγράψω τις πρώτες και ουσιαστικότερες γραμμές του δοκιμίου της: «Σε αυτόν τον ακραία λογικό κόσμο, όπου οι σύγχρονες κοινωνίες επιβάλλουν τους νόμους τους στην φύση και τον άνθρωπο, υπάρχει ένα φαινόμενο που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει ποτέ: η βροχή».

Αυτή είναι μία νέα, μακράς εμβελείας σκέψη. Μας κάνει να αντιληφθούμε ότι, παρά τις εμφανίσεις, η φύση, η μητέρα όλων μας, συνεχίζει να δίδει τον ρυθμό της υπάρξεώς μας, παρά την τεχνητότητα της πόλεως. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν, για την βροχή, που μας θυμίζει αυτήν την καθησυχαστική αλήθεια. Τώρα μοιάζει περισσότερο φιλική, μολονότι μερικές φορές είναι κάπως επίμονη στον Ευρωπαϊκό Βορρά.

Source: http://erimihora.blogspot.com/

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance