- Counter-Currents - https://counter-currents.com -

Důvody pro dobrovolnou smrt

gaul [1]342 words

English version here [2]

Jsem zdráv na těle i na duchu, pln lásky ke své ženě a dětem. Miluji život a nečekám, že přijde něco po něm, vyjma zachování naší rasy a myšlenek. Na sklonku svého života, kdy má francouzská, potažmo evropská otčina čelí nezměrnému nebezpečí, jsem však pocítil nutkání jednat, dokud ještě vládnu svými silami. Cítím, že je nezbytné, abych učinil oběť a rozbil tak letargii, jež nás zamořuje. Dávám vplen své ostatky za účelem protestu a položení nových základů. K tomuto svému činu jsem si vybral vysoce symbolické místo, pařížskou katedrálu Notre Dame, jejíž majestátnost jsem vždy obdivoval a ctil. Byla vybudována v důsledku génia mých předků na místě, kde byly uctívány staré předkřesťanské kulty, jež v nás vyvolávají představu o našem prapůvodu.

Ačkoli mnozí muži prožijí svůj život v otroctví, mé gesto je zosobněním etiky vůle. Kráčím v ústrety smrti, abych probudil spící svědomí. Rebeluji proti osudu. Protestuji proti nákaze ducha a touhám agresivních jedinců po zničení úhelných bodů naší civilizace včetně institutu rodiny, intimního jádra naší tisíce let staré civilizace. Tím, že bráním identitu všech národů v jejich domovinách, zároveň protestuji proti zločinu v podobě plánovaného vytlačení našich krajanů z naší země.
Panující diskurs nemůže zakrýt své jedovaté vedlejší účinky, a Evropané musí nést jejich důsledky. Postrádajíce identitární náboženství, jež by nás spojovalo, sdílíme společnou paměť, odvíjející se již od doby Homérovy, představující soubor všech hodnot, na jejichž základě dojde k našemu znovuzrození, až skoncujeme s metafyzikou neomezeného, zlověstným to zdrojem všech moderních poklesků.

Předem se omlouvám všem, kteří mým odchodem budou trpět, v první řadě samozřejmě své manželce, dětem, vnoučatům, dále pak svým přátelům a následovníkům. Nepochybuji však, že až veškerá bolest a šok pominou, uvědomí si smysl mého gesta a smutek v jejich srdcích bude nahrazen hrdostí. Doufám, že všichni společně tento okamžik přestojí. V mých posledních textech mohou všichni najít náznaky mého úmyslu a vysvětlení mých kroků.

Poznámka:

S případnými dotazy je možno se obrátit na mého vydavatele Pierre-Guillaume de Rouxe. O mém rozhodnutí nebyl předem informován, známe se však již dlouhou dobu.

Source: http://deliandiver.org/2013/05/duvody-pro-dobrovolnou-smrt.html [3]