Print this post Print this post

The Road:
Apokalyptický film vzbuzující špatný dojem

629 words

Film The Road dokázal, že The Road Warrior vypadá jako utopie. Příběh je založen na novele Cormaca McCarthyho a režíroval jej John Hillcoat. Ve filmu The Road hraje Viggo Mortensen otce a Kodi McPhee jeho malého syna bojující o přežití a dostanou se v Americe na “pobřeží” zpustošené nějakou ekologickou apokalypsou.

Tato událost zjevně vyhladila všechna zvířata a rostliny, nějak však minula lidské bytosti zanechané živoření na konzervovaných potravinách a když ty dojdou, začne se objevovat kanibalismus. Nejde už o groteskní předpoklad nějakého průměrného zombie filmu, nýbrž o domýšlivost a neskromnost rádoby uměleckého filmu, kde režisérův styl z něj dělá hloupost.

Po dvou trýznivých hodinách burácení větru, deště, olověných nebes, deprese, plácání o sebevraždě, sebevraždě, a ještě jednou o sebevraždě, hladovění, léčkách, zemětřesení, padajících stromech, nedůvěře, nelidskému jednání člověka proti člověku, a kde se potulují gangy kanibalů — prostě jedna zpropadená věc za druhou — dochází deus ex machina ke šťastnému konci.
Původní apokalyptický předpoklad je najednou revidován. Dozvíme se, že ne všechna zvířata jsou mrtvá a ne všichni lidé padli na úroveň kanibalismu. Krátce, jde o happy end, k němuž dojde za cenu proměny zbývajícího filmového příběhu v emocionální švindl. Kdyby býval tento film zůstal věrný původnímu předpokladu, tak by závěrečná věta zněla: “No děcka, tak to vypadá, že už máme zase v meníčku maso.”

Nestěžuji si. Abych řekl pravdu, byl jsem rád, že to vůbec skončilo. Prostě jsem chtěl odtamtud vypadnout.

Jako spousta lidí, kteří se hluboce odcizili systému, si libuji v myšlence jeho důkladného zhroucení. Takové zhroucení zničí mechanismy sociální kontroly a myšlenkového kondicionování. Zápas o přežití nás zbaví rovnostářství, progresivismu, sentimentality, myšlenkové masturbace a pobožnůstkářského svinstva. Falešné hodnoty budou zlikvidovány. (S potěšením jsem v The Road sledoval rodinu, jak při hledání jídla kráčela přes drahokamy a bankocetle.) Slabí a pošetilí zahynou, silní a chytří přežijí. Kouzlo zdravého barbarství ustaví základ pro vzestup nové civilizace. A možná, že tentokrát to uděláme správně.

Postapokalyptické filmy však obecně přinášejí zklamání, poněvadž na mé gusto toho přežívá příliš mnoho špatného. The Road ovšem jde k opačnému extrému. Nevydržel bych v tom světě ani pět minut (ne že by se mi vedlo dobře ani v prostředí, jež ukazuje The Road Warrior). Jenže osobní přežití je pro mne méně důležité než přežití bílé rasy, a, poctivě řečeno, dokud nedošlo na konci k obratu, choval jsem jen malou naději.

Je tu nějaký rasový význam, poselství, nebo předsudek stran The Road? Ve skutečnosti nikoliv. Obsazení i vedlejší role mají běloši, kromě dvou nebo tří Afroameričanů. Myslel bych si, že podle této podoby apokalypsy, kterou projektuje film, černí upadnou do kanibalismu, zatímco bělochům se podaří udržet jakési zdání civilizace spolu s nadějí na přečkání této katastrofy. Namísto toho vidíme, jak běloši propadají kanibalismu a zoufalství.

Jeden z černochů, obsazený ve filmu do role, krade bílé rodině potraviny a je při tom přichycen. Mortensenova postava ho má na mušce a donutí ho svléknout do naha, žadonícího a brečícího. Chlapec přemluví otce, aby mu nechal oblečení, nikdy se však nedozvíme, zda jej získal nazpět.

S pobavením jsem četl na internetových fórech, že tato scéna některé diváky rozrušila. Byli zhrozeni světem, v němž boj o přežití pomíjí vinu bílých a zatvrzuje srdce k prosbám černých. To je pro mne velká satisfakce. Ale tito kritici mohou zůstat klidní, neboť nakonec převáží instinkty pošetilého chlapce.

The Road představuje neustávající deprimující zážitek bez momentu dramatického vykoupení či umělecké hodnoty. Pokud bylo v knize něco dobrého, tak na plátno se to nedostalo. Myslím, že to mělo být “umění,” ale to se tam vůbec neobjeví. Intelektuální pozérství bude prohlašovat, že to nutí k úvahám, je to však pouze matoucí.

Neplýtvejte časem a penězi, abyste The Road shlédli. A pro rány boží na něj neposílejte nikoho, kdo je v depresi. Prorokuji, že tenhle film bude příčinou více sebevražd než finská zima.

http://deliandiver.org/2011/01/the-road-apokalypticky-film-vzbuzujici-spatny-dojem.html

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance